Nya Zeeland ligger långt framme när det gäller att satsa på professionella kamratstödjare. Där har brukarrörelsen utvecklat modellen och står som arbetsgivare för peer supportrarna. NSPH har studerat de nya zeeländska erfarenheterna på plats, inbjudna av organisationen Mind and Body.

Efter ett intensivt och intressant studiebesök i Nya Zeeland har Filippa Gagnér Jenneteg och Sonny Wåhlstedt, ansvariga för den svenska peer support-utbildningen inom PEER Support, nu landat i Sverige igen. Med sig har de nya perspektiv och tankar på hur professionella kamratstödjare kan arbeta inom sjuk- och hälsovården.

-Resan har blivit en bekräftelse på att vi är inne på rätt väg i vårt arbete med att definiera och etablera peer support som en ny yrkesroll i Sverige. Vi upplevde att vi delade samma värderingar och tankar kring hur peer support kan genomföras. Det kändes väldigt positivt, säger Filippa Gagnér Jenneteg, utbildningsansvarig för PEER Support-projektet inom NSPH.

Den svenska reseguppen bestod av Filippa Gagnér Jenneteg, NSPH, Ann-Charlotte Timander, Göteborgs Universitet, Lars Alfredsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sonny Wåhlstedt, NSPH

Den svenska reseguppen bestod av Filippa Gagnér Jenneteg, NSPH, Ann-Charlotte Timander, Göteborgs Universitet, Lars Alfredsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sonny Wåhlstedt, NSPH

NSPH:s PEER Support-projekt var inbjudna av Mind and Body, den mest framgångsrika och etablerade peer support-organisationen i Nya Zeeland. Den har sin grund i brukarrörelsen och verksamheten rekryterar medarbetare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Studiebesöket hos Mind and Body gav nya perspektiv på hur man kan organisera peer support. NSPH har sedan tidigare ett etablerat samarbete med universitetet i Nottingham och Nottinghamshire Healthcare Trust i England, och har tagit intryck av deras framgångsrika arbete när den svenska modellen av peer support har arbetats fram.

-Vi ville nu få veta mer om hur de arbetar med peer support i Nya Zeeland för att få en kompletterande bild av hur peer support har vuxit fram i olika delar av världen. I England är det psykiatrin som utvecklat peer support på eget initiativ utan att brukarrörelsen varit så involverad, säger Sonny Wåhlstedt, regionsamordnare för PEER Support.

I Nya Zeeland organiseras verksamheten av egenerfarna utifrån ett tydligt brukarperspektiv. Mind and Body har valt att utforma peer support-verksamheten så att kamratstödjaren följer med brukaren genom vårdkedjan. Peer supporten har sin anställning och arbetsplats inom organisationen och inte hos de berörda vårdinstanserna.

NSPH har inom ramen för det nystartade projektet PEER Support under våren genomfört den första utbildningen av certifierade peer supportrar i Sverige. Utbildningsmaterialet har därmed testats i skarpt läge och utbildningen ska nu utvärderas och finslipas vidare.

Ett "sensory modulation room" som stimulerar flera sinnen samtidigt

Ett “sensory modulation room” som stimulerar flera sinnen samtidigt

-Vi har tagit med oss en rad intressanta idéer från studiebesöket som vi nu ska fundera över. Vi fick bland annat besöka en psykiatrisk enhet med ett specialanpassat ”sensory modulation room”. Det är ett rum med varierande objekt och tekniker som kan stimulera olika slags sinnesintryck för att ge lindring vid oro och påskynda återhämtning. Flera av teknikerna användes även i utbildningssyfte till patienterna, så att de kan utnyttjas hemma efter utskrivning. Det skulle jag gärna se att vi kunde skapa här hemma i Sverige, säger Filippa Gagnér Jenneteg.