Patienter och anhöriga kan göras mer delaktiga i vården genom IT-lösningar som underlättar översyn av information och beslut längs hela vårdkedjan. Möjligheterna till ökat patientinflytande genom en sammanhållen digitalisering lyftes av Reumatikerförbundet under Almedalen.

NSPH:s samordnare Anki Sandberg har under tisdagen lyssnat på Reumatikerförbundets seminarium ”Kan patienten rädda vården?”. Ett spännande tema där ett pågående arbete presenteras som syftar till att med hjälp av IT göra patienten och dess anhöriga att bli mer delaktiga i vården.

seminarium tisdag anki 01 REV 2– Synsättet att patienten kan bidra till sin egen vård förutsätter förändrade attityder bland vårdgivarna, sa Göran Stiernstedt, regeringens utredare om effektiv vård, i panelsamtalet.

Samtalet ledde fram till slutsatsen att det behövs en ny kultur som leder till att patienterna och personal genom digitala verktyg arbetar tillsammans för att få koll på recept, behandlingsplaner, labbtester och liknande. Anhöriga ges också möjlighet att få insyn i och bli involverade i vården – de anhöriga som kan och vill engagera sig blir därigenom en stor tillgång.

Dessa förändringar innebär en maktförskjutning, som kan kännas som ett hot för vissa anställda. Detta har synliggjorts i en undersökning, som nämndes under panelsamtalet, där 40 procent av de anställda trodde att patienten skulle klara att hantera sin information, medan 70 procent av patienternas ansåg detsamma.  #almedalen2016