Nu tar NSPH satsningen på peer support vidare och utbildar även professionella kamratstödjare i Stockholm. Tolv personer har precis satt sig i skolbänken för att ta del av den nya utbildningen. För de allra första certifierade peer supportrarna som blev klara i våras väntar nu de första uppdragen inom psykiatrin i Västsverige.  

Den 15 augusti startade den andra utbildningsomgången inom NSPH:s projekt PEER Support. Denna gång hålls utbildningen i Stockholm, i samarbete med NSPH Stockholms län, och är inriktad mot socialpsykiatrin. Stockholm stad och Haninge kommun är samverkanspartners och står som beställare av tio respektive två utbildningsplatser för peer supportrar vilka ska arbeta inom kommunal verksamhet.

Pernilla Sjöberg, Filippa Gagnér Jenneteg och Elisabet Hurtado Lundberg håller i den pågående utbildningen i Stockholm

Pernilla Sjöberg, Filippa Gagnér Jenneteg och Elisabet Hurtado Lundberg håller i den pågående utbildningen i Stockholm

-Intresset för att delta i utbildningen i Stockholm har varit stort, vilket är glädjande. Samtidigt som föreläsningarna nu dragit igång så letar vi fortfarande efter verksamheter inom Stockholm stads socialpsykiatri som är intresserade av att tillsammans med oss arbeta fram en modell för peer support i Stockholm län, säger Pernilla Sjöberg på NSPH Stockholms län som är med och organiserar utbildningen.

NSPH, i samarbete med NSPHiG, arrangerade den allra första peer supporter-utbildningen i Sverige i våras, då tolv personer utbildades i Göteborg med inriktning på psykiatrisk verksamhet. De är därmed redo för att börja arbeta som professionella kamratstödjare inom vård och omsorg, vilket främst kommer ske inom psykiatrin i Västsverige.

En handfull av dem påbörjar sina första uppdrag som peer supportrar i månadsskiftet augusti/september, då de börjar arbeta inom psykiatri psykos i Mölndal respektive öppenvårdsmottagningen psykos i Uddevalla.

– De kommer att få handledning och fortbildning under uppdragen. I synnerhet i början kommer de få extra mycket stöd så att de inte känner att vi släpper dem vind för våg efter att utbildningen avslutades, säger Filippa Gagnér Jenneteg, utbildningsansvarig för PEER Support inom NSPH.

Den nya yrkesgruppen är ett komplement till den övriga vårdpersonalen, varför även personal och ledning vid de psykiatriska enheterna som kommer anlita peer supportrar fått utbildning. Kursledarna för PEER Support har genomfört tre utbildningstillfällen på varje arbetsplats. Vid dessa har den berörda personalen fått ställa frågor och haft möjlighet att diskutera vad peer supportrar kan medföra för möjligheter och eventuella förändringar inom organisationens arbetssätt.