mind-seminarium-7I tio år har det funnits en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen anses vara en av FNs mest kraftfulla, men används inte tillräckligt ofta i arbetet för den psykiska hälsan. Under ett frukostseminarium på ABF i Stockholm den 31 augusti gick en samtalspanel igenom konventionen och hur den på olika sätt kan få ökat genomslag i samhället. Något som hela panelen var eniga om var bland annat att konventionen för personer med funktionsnedsättning borde bli bindande lag i Sverige.

Följande personer deltog i seminariet:

  • Thomas Hammarberg, tidigare bl a generalsekreterare för Amnesty International och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
  • Frida Johansson Metso, psykolog vid Röda korsets centrum för tortyrskadade flyktingar, och styrelsemedlem i Mind.
  • Johanna Wester, föreläsare om mänskliga rättigheter och projektledare för Din Rätt, NSPH.
  • Sofia Karlsson, Intressepolitisk utredare, Handikappförbunden.
  • Anna Qvarnström, jurist på RSMH
  • Annika Jyrwall, jurist på Civil Rights Defenders

Läs också Johannas krönika i MIND:s medlemstidning – “Världen är till för alla i den”:
https://mind.se/varlden-ar-till-alla-den-en-kronika-av-johanna-wester-som-driver-projektet-din-ratt/