Statliga arbetsgivare ska under åren 2016-2018 ta emot personer som vill praktisera. De personer som kan få praktik är nyanlända arbetssökande och arbetssökande personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Vill du söka en statlig praktikplats ska du kontakta Arbetsförmedlingen eller den arbetsgivare som annonserar om praktikplatser. Som praktikant får du möjlighet att lära dig mer om och få en känsla av hur det är att jobba statligt.

På webbsidorna Praktik i staten ger Arbetsgivarverket råd och information om praktikplatser. Här kan också statliga arbetsgivare annonsera efter praktikanter.

Läs mer om statlig praktik på Arbetsgivarverkets webbsidor:

www.arbetsgivarverket.se/praktikistaten-praktikant