Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har tagit ett viktigt steg närmare en ombildning till en ideell organisation. Under 2017 kommer NSPH att upphöra vara ett nätverk och istället bli en organisation.

nsph-logga-Vi har beslutat oss för att gå vidare och bilda en organisation. Alla medlemsorganisationer ställer sig bakom beslutet, vilket är glädjande, säger Anki Sandberg, samordnare för NSPH.

Det sammankallade nätverket har under mötet även beslutat om hur stadgarna för den blivande organisationen ska vara utformade. Arbetsutskottet kommer ta fram en plan för den fortsatta ombildningen av NSPH.

-Efter att i närmare tio år verkat som ett nätverk, har verksamheten utvecklats och det är nu ett naturligt steg att bilda en organisation där vi gemensamt tar ansvar, säger Anki Sandberg.