Det var fullsatt och engagerat när psykisk ohälsa i arbetslivet debatterades under seminariet ”Du kan göra skillnad”. Stressforskaren Marie Åsberg menar att många av de insatser som görs för att återföra sjukskrivna i arbete fungerar bättre i förebyggande syfte – för återhämtning från utmattningssyndrom krävs tid, tid och än mer tid. Hjärnkollambassadören Sussi Schipper tipsade i sin tur om de bästa sätten att förhindra att stress på arbetsplatsen skapar långvarig psykisk ohälsa.

På World Mental Health Day den 10 oktober uppmärksammade NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll de växande problemen med stress och psykisk ohälsa i arbetslivet med seminariet ”Du kan göra skillnad”. Intresset var rekordstort och seminariesalen fullsatt när Anki Sandberg, samordnare för NSPH, och Madelen Wennberg, verksamhetschef för Riksförbundet Hjärnkoll, hälsade välkomna.

Inledningstalare var Marie Åsberg, seniorprofessor på Karolinska Institutet och en av landets främsta experter på utmattningssyndrom. Hon beskrev de kraftigt ökande sjukskrivningstalen kopplat till stress och utmattningssyndrom, och hur de nya sjukskrivningsreglerna som infördes 2008 inte har gett någon effekt på sjukdomsstatistiken.

Marie Åsberg konstaterar att återhämtning från utmattningssyndrom tar lång tid, och att ingen av de olika åtgärder som man hoppats skulle förkorta sjukskrivningsperioden – som KBT, KBT i grupp, KBT via internet, mindfulness eller skogs- och trädgårdsterapi – har gett någon synbar effekt.

-Jag tror man ska jämföra ett utmattningssyndrom med ett benbrott. Vi verkar inte kunna påskynda läkningen – det tar tid för en person som drabbats av utmattningssyndrom att återhämta sig. Det vi främst kan göra är att se till att hjärnan ”inte läker fel”, utan får stöd att återhämta sig på bästa sätt. På så sätt kan vi minska risken för återfall, säger Marie Åsberg.

Här talar statistiken sitt tydliga språk. Tjugofem procent av de som insjuknar i utmattningssyndrom har varit sjuka tidigare. Det visar att det är viktigt att det sker en genomtänkt rehabilitering och anpassning av arbetsplatsen för den som ska återgå i arbete efter en sjukskrivning.

Många av de åtgärder som prövats för att försöka få drabbade att återhämta sig snabbare från utmattningssyndrom tror hon däremot har en positiv effekt om de sätts in som förebyggande åtgärder för att förhindra insjuknande.

Viktigt att tala om psykisk ohälsa på arbetsplatsen

 

Sussi Schipper, Hjärnkollsambassdör

Sussi Schipper, Hjärnkollsambassdör

-Arbetslivet för en person med psykisk ohälsa består av en rad riskfaktorer men också friskfaktorer. Det är viktigt att skapa ett öppet debattklimat på arbetsplatserna där vi vågar prata om psykisk ohälsa, säger Sussi Schipper, Hjärnkollsambassadör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som tog över efter Marie Åsbergs föreläsning.

Hon brukar föreläsa om sina egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom och förena det med sitt arbete som apotekare på AstraZeneca.

 

– Jag har haft turen att vara på en arbetsplats där jag fått ett konstruktivt bemötande av en förstående arbetsgivare som tagit fram en konkret åtgärdsplan. Framför allt känner man att det är acceptera att prata om psykisk ohälsa och hur man mår.

Sussi Schippers rekommendationer för att få en friskare arbetsplats med minskande problem med psykisk ohälsa:

  • ge möjlighet till tillfällig anpassning av arbetet vid tidiga tecken på psykisk ohälsa/hög stress.
  • skapa mötesgrupper där ett arbetsteam får möjlighet att diskutera arbetsbelastningen den kommande tiden och kunna erbjuda varandra avlastning.
  • satsa på förebyggande psykosocialt arbete, med hjälp av mood scales eller motsvarande verktyg som får medarbetarna att reflektera över sin arbetssituation.
  • prata om hur ni har det på jobbet! Det är lätt att känna sig ensam med känslan av stress och en arbetsbörda som blir väl tung att bära.
  • satsa på flexibilitet och individanpassning. Vad krävs för att den enskilde medarbetaren ska kunna arbeta och må bra?

Hjärnkoll erbjuder möjlighet att uppmärksamma psykisk ohälsa på jobbet via sitt så kallade arbetslivskoncept. Det syftar till att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet, och hoppas bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade till att arbeta med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Dokumentation om seminariet kommer finnas att hämta här.