Nu lanserar NSPH en helt ny utbildning där vår utvecklingsledare Maria Kindefält Trygg coachar och handleder verksamheter inom socialpsykiatrin i att genomföra förbättringar. I utbildningen har brukare och anhöriga en aktiv roll, vilket är ett framgångskoncept.

Maria Kindefält Trygg

Maria Kindefält Trygg, utvecklingsledare i Växa och må bra.

-Vi har sett hur viktigt det är att brukarna är med i nulägesanalysen och problemformuleringen. Det tvingar oss att sätta fokus på rätt saker och det är de som sitter inne med konkreta idéer och lösningar, säger Maria Kindefält Trygg.

Genom att ha med brukare och anhöriga blir förbättringsteamen bättre rustade att ta tag i sina vardagliga problem och få verktyg att arbeta med att förbättra kvaliteten.

I höstens utbildningsomgång deltar socialpsykiatriska team från Sollentuna respektive Huddinge kommun. Utbildningen och förbättringsarbetet i Sollentuna och Huddinge kommer att pågå ända fram till våren. Maria Kindefält Trygg ser fram emot att lära känna alla deltagare närmare.

-Teamet kommer att växa med uppgiften. Och genom att brukarna är delaktiga ges fler perspektiv och möjligheter som gör att även personalen blir mer engagerade och fokuserade på dem verksamheten finns till för, säger hon.

Fateme Mabobe Ziraki, Sollentuna kommun.

Fateme Mabobe Ziraki, coach för teamet i Sollentuna.

 

I kurspaketet ingår handledning och coachning under en åttamånadersperiod, där teamet kontinuerligt får stöd i det pågående arbetet av de kursansvariga samt en dedikerad coach.

NSPH:s utbildningsupplägg är särskilt anpassat för att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska kunna delta, både under utbildningsdagarna och när verksamheterna ska genomföra förbättringar på hemmaplan. Vi använder NSPH:s specialframtagna utbildningsmaterial ”Vi vill och kan förbättra” som omfattar såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningar.

Det är testat och specialanpassat för psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter. Sollentuna kommun är en av de kommuner som varit med och testat och anpassat metodiken och som nu beställt den nya uppdragsutbildningen som NSPH erbjuder.

-Att Sollentuna kommun var först ut med att anmäla sig till utbildningen ser vi som en bekräftelse på att konceptet fungerar, säger Karin Engberg, projektledare för utbildningen.

NSPH arrangerar dessa uppdragsutbildningar på begäran. Kontakta oss via karin.engberg@nsph.se med förfrågan.