Allt fler aktörer visar intresse för peer support och ser över möjligheterna att få in certifierade stödpersoner i verksamheten. Vem som anställer dem, vårdgivaren eller regionala brukarnätverk, kommer variera utifrån lokala förutsättningar och önskemål. En framgångsfaktor för satsningen är dock att den anställde peer supportern är en integrerad del av ordinarie arbetsgruppen på arbetsplatsen – oavsett anställningsform.

Sonny Wåhlstedt

Sonny Wåhlstedt

-Allt fler aktörer börjar visa intresse för peer support och ser över möjligheterna att kunna få in certifierade stödpersoner i den egna verksamheten, vilket är väldigt glädjande.  Vi vill därför vara tydliga med att det finns inga fasta regler för vem som anställer peer supportrarna, alla avtal sluts mellan parterna efter de lokala förutsättningarna för den aktuella verksamheten, säger Sonny Wåhlstedt, regionsamordnare för PEER Support inom NSPH.

I Västra Götaland och Stockholms kommun, där de första certifierade peer supportrarna nu har börjat komma ut i arbete, har huvudmännen i samråd med projektet förordat att NSPH-nätverken är arbetsgivare och därmed fungerar som ett ideellt baserat bemanningsföretag. Såväl arbetsrättsliga aspekter kring arbetsgivaransvar och överväganden kring makt och styrning har funnits med i dessa beslutsprocesser.

-Framgångarna med peer support i Nya Zeeland visar sedan femton år tillbaka att peer supportrar som är anställda av en brukarstyrd organisation mycket väl klarar denna integrering. Men det kan lika väl vara olika vårdaktörer som är arbetsgivaren, som det ofta är i Storbritannien, säger Kjell Broström.

NSPH:s modell för att etablera peer support som en etablerad yrkesroll i Sverige bygger alltigenom på samverkan. En förutsättning för denna samverkan är att huvudmännen bjuder in och stödjer de regionala patient-, brukar- och anhörigföreningarna att utifrån de regionala förutsättningarna vara en samverkanspart i arbetet med peer support. Hur peer supportrarna ska vara anställda bestämmer de samverkande aktörerna tillsammans.

Kjell Broström

Kjell Broström

-Det är viktigt att den anställde peer supportern är en integrerad del av ordinarie arbetsgruppen på arbetsplatsen. Oavsett vem som är den formella arbetsgivaren är denna integrering avgörande för att satsningen ska lyckas, säger Kjell Boström.

Det är även viktigt med ett nära, kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte mellan peer supportrarna och brukarrörelsen. Det fyller en betydelsefull funktion för att bredda, fördjupa och upprätthålla peer supporterns kunskaper och verktyg. För att peer supportern ska kunna bibehålla sin unika yrkesidentitet i en arbetsgrupp med kollegor som har annan kompetens och yrkesroll, behövs ett tydligt definierat sammanhang där peer supportern får sin grundutbildning, vidareutbildning, metodstöd och handledning i nära relation med brukarrörelsen.

PEER Support är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och genomförs av NSPH.  Det syftar till att ta fram riktlinjer och ramar för den framväxande peer support-verksamheten i Sverige och på så sätt skapa en nationell plattform för den nya yrkesrollens utveckling. En peer supporter är en specialutbildad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som kan erbjuda ett unikt stöd till patienter/brukare inom psykiatri och socialtjänst.