Efter att under närmare tio års tid fungerat som ett nätverk för sina tolv medlemsorganisationer tar NSPH nu steget vidare och bildar en ideell idéburen organisation. En interimsstyrelse har valts fram till det kommande årsmötet under våren 2017.

Nu är det klart. Den 24 november är en historisk dag för NSPH. Då togs beslutet att nätverket ska ändra organisatorisk form, och bli en ideell organisation som står på egna ben och inte längre ha Riksförbundet Attention som medlemsförvaltare, vilket rent formellt har varit fallet sedan NSPH bildades 2007.

Namnet NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa är fortsatt det samma, och arbetet inom organisationen kommer fortsätta i den nuvarande riktningen.

-Det blir inga dramatiska förändringarna. NSPH:s arbete för delaktighet och inflytande inom det psykiatriska området fortsätter, säger Anki Sandberg, tidigare samordnare för NSPH och numera styrelseordförande.

En interimsstyrelse är vald, där varje medlemsorganisation har en ledamot. Den kommer arbeta fram till att ett årsmöte hålls under våren 2017. Den nya styrelsen har konstituerat sig. Anki Sandberg är ordförande. Styrelsens arbetsutskott består av Conny Allaskog, Anki Sandberg, Jimmie Trevett och Sonny Wåhl.

Den nya styrelsen för NSPH består av följande ledamöter:

 • Ann-Kristin (Anki) Sandberg, Riksförbundet Attention
 • Sonny Wåhlstedt, SPES
 • Simone Gynnemo, Riksförbundet Balans
 • Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
 • Jimmie Trevett, RSMH
 • Inger Forsgren, RFHL
 • Katriina Hugosson, Svenska OCD-förbundet
 • Lena Huss, ÅSS
 • Katarina Bratt, Sveriges Fontänhus
 • Conny Allaskog, SHEDO
 • Helena Forsman, Frisk & Fri
 • Margareta Nyström, FMN

  Styrelsens medlemmar: Katarina Bratt, Lena Huss, Helena Fors, Margareta Nyström, Sonny Wåhlstedt, Jimmie Trevett. Främre raden: Simone Gynnemo, Anki Sandberg, Margaretha Herthelius, Inger Forsgren, Conny Allaskog. Saknas på bilden gör Katriina Hugosson

  Styrelsens medlemmar: Katarina Bratt, Lena Huss, Helena Fors, Margareta Nyström, Sonny Wåhlstedt, Jimmie Trevett. Främre raden: Simone Gynnemo, Anki Sandberg, Margaretha Herthelius, Inger Forsgren, Conny Allaskog. Saknas på bilden gör Katriina Hugosson