När antidiskrimineringsprojektet Din Rätt går in i sin slutfas så ska en webbportal byggas upp för att erfarenheterna ska kunna leva vidare och vara ett fortsatt stöd för den som upplever sig diskriminerad. Samtidigt minskar tiderna för rådgivningen – framöver går det bra att ringa på måndagar och fråga om diskriminering som rör psykisk ohälsa.

NSPH har under de senaste 2,5 åren drivit antidiskrimineringsprojektet Din Rätt med syfte att uppmärksamma och stoppa diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Sedan slutet på 2014 har vi erbjudit en kostnadsfri rådgivning kring diskriminering för personer som upplevt sig orättvist behandlade på grund av sin psykiska ohälsa. Intresset har varit stort, och rådgivningen har idag blivit kontaktade i över 400 olika ärenden via såväl telefon och mail som brev.

Frågorna har handlat om många olika delar i livet, men de vanligast förekommande frågorna rör socialtjänst och psykiatri. Vi har i dessa kontakter väglett de som hört av sig i hur rätten att inte diskrimineras ser ut och vid behov förmedlat kontakt till en antidiskrimineringsbyrå, men även informerat om övriga rättigheter och instanser som personen kan ta hjälp av.

Nicole Wolpher och Johanna Wester

-Samtalen har också hjälpt oss att skapa en bild av hur diskrimineringsfrågan i relation till psykisk ohälsa faktiskt ser ut i Sverige idag; något som vi ser att det finns alltför lite samlad kunskap kring, säger socionomen Nicole Wolpher, som är knuten till Din Rätts rådgivningstjänst och den som finns tillgänglig per telefon.

Nu går projektet in i en avslutningsfas där vi ska försöka samla ihop projektets lärdomar och erfarenheter och sprida dessa så brett som det går, samt försöka se till att de kan leva kvar på ett långsiktigt sätt. Det handlar bland annat om att sprida det material som projektet har tagit fram under de senaste åren, men också om att skapa en webbportal för antidiskriminering utifrån ett psykisk ohälsa-perspektiv.  Vår ambition är att i webbportalen samla så mycket av den information som vi förmedlat genom vår rådgivning som vi bara kan på ett lättillgängligt och enkelt sätt, som kommer vara fritt för alla att använda sig av.

– Vi kommer även fortsätta påtala behovet av en permanent, kostnadsfri och oberoende personlig rådgivning kring rättigheter kring psykisk ohälsa, vilket vi verkligen ser skulle behövas, säger Johanna Wester, projektledare för Din Rätt.

Under den kvarvarande tiden av projektet – som löper till den sista juli – kommer resurserna främst att läggas på webbportalen för att göra denna så bra som möjligt. Därmed kommer rådgivningen att begränsas under projektets sista tid. Telefontiderna för rådgivningen kommer att krympa från måndag-torsdag till att begränsas till enbart måndagar. Vi kommer att fortsätta vara tillgängliga per mail och svara på frågor den vägen så gott som vi kan fram till i vår. Vår tanke är att avveckla rådgivningen helt först när vår webbportal är färdig och tillgänglig online, och att detta kommer uppmärksammas på ett sätt som kommer vara svårt att missa!

-Det går alltså bra att fortsätta kontakta oss vid behov av rådgivning även under våren, och vi vill varmt tacka alla de som hittills hört av sig till oss under projektets gång. Ni har bidragit stort till vårt arbete och vi hoppas att våra samtal varit till nytta även för er, säger Nicole Wolpher.

Om du inte redan har bekantat dig med Din Rätts arbete och material så hittar du information om vårt arbete och det som vi har producerat på vår hemsida, och kan följa vad som händer i projektet via vår Facebooksida.