Året närmar sig sitt slut och dags att reflektera över NSPH:s arbete under 2016. Hur väl vi lyckats med de frågor vi jobbar med – inflytande, delaktighet och kvalitetsförbättringar – är inte alltid helt enkelt att fånga i mätbara mått. Med det finns andra sätt att uppfatta och uppskatta framsteg och utveckling.

Under de snart tio år som NSPH funnits har många nya dörrar öppnats. Vi bjuds in till fler och fler samråd och samarbeten. Våra erfarenheter efterfrågas också alltmer i det utvecklingsarbete som pågår inom psykiatrin.

På senare år har vi också genomfört egna projekt där vi kunnat fördjupa oss i sådant som antidiskriminering, förbättringsarbete, återhämtning och egenmakt. Gemensamt för alla de satsningar vi gör är att ta vara på de kunskaper som personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har. En av NSPH:s viktigaste uppgifter är att företräda patienten, brukaren och de anhöriga i kontakten med beslutsfattare inom den psykiatriska vården och berörda myndigheter. När vi gör det är det alltid med utgångspunkt i de samlade erfarenheterna från brukarrörelsen som utgångspunkt.

Två saker är för oss självklara. För det första: för att behandling ska bli långsiktigt effektiv måste individen själv tro på den, vare sig det gäller läkemedel eller annan terapi. För det andra: den som söker och får vård ser själv hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Det gäller även patientens anhöriga.

Dessa är inga sensationella budskap, men ändå krävs mycket arbete för att nå fram med dem till vårdens beslutsfattare och få dem att på djupet ta till sig deras innebörd. Ett av de argument jag använder för de som har svårt att förstå vad vi menar är att merparten av all vård är tjänsteproduktion, inte myndighetsutövning. I all sådan måste gästens/kundens/patientens förtroende och delaktighet vinnas. Utan en tillitsfull kontakt är det omöjligt att tillgodoses individens behov.

Vår framgång är beroende av en fungerande dialog med många olika aktörer inom vård- och stödverksamheter. NSPH deltar därför ofta i andras evenemang, men ordnar också egna konferenser och workshops. Till våren 2017 laddar NSPH för en ny Visa vägar-konferens, där vi presenterar goda exempel på utvecklingsarbete med hög grad av brukarmedverkan.

Till sist några ord om vårt interna samarbete. NSPH bildades våren 2007. Vi har sedan dess byggt upp en väl fungerande samverkan med psykiatrins patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Under årens som gått har vi lärt oss mycket av varandra. Våra organisationer skiljer sig när det gäller bildandeår, storlek och medlemsgrupper, men är ganska lika när det uppbyggnad och arbetssätt. En framgångsfaktor som jag ser det är att vi tagit fasta på det gemensamma och de övergripande frågor som gäller många. NSPH tar inte ställning till psykiatriska behandlingsmetoder eller åtgärder som rör specifika patientgrupper. Dessa frågor rör främst våra medlemsorganisationer som också har den största kompetensen inom sitt eget område.

Många spännande uppgifter väntar oss nästa år för tioårsjubilerande NSPH med en ny organisationsform som ska sjösättas, men först ska vi ta lite ledigt.

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag er alla.