Det här är en bok för anhörigkonsulenter eller andra som i sitt yrke möter anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Den kan användas som en handbok där du kan hämta kunskap om psykisk ohälsa och anhörigas situation, eller som ett studiematerial som grund för studiecirklar eller utbildningsdagar för kollegor. Ladda ner här:

Handbok för anhörigkonsulenter- att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa

 

Anhörigprojektet arbetar för att förbättra anhörigas situation oavsett vilken psykisk ohälsa det handlar om. Projektet arbetar även för att inspirera och att ge verktyg för den som möter anhöriga i sitt yrke och underlätta för vården att hjälpa den som hjälper.