Stockholm och Haninge kommun är pionjärer när de nu som de första i landet börjar använda sig av peer supportrar inom socialpsykiatrin. För att satsningen med certifierade stödpersoner ska landa rätt finns dock en del att tänka på när den nya yrkesrollen ska etableras på arbetsplatsen.

Intresset för att erbjuda brukare och patienter i kontakt med socialpsykiatrin stöd från peer supportrar, certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, är uppenbart stort. Det framkom på det frukostseminarium som NSPH Stockholms län anordnade den 14 mars tillsammans med NSPH:s Arvsfondsprojekt PEER Support.

Rana Carlstedt

-Vi satsar 1,3 miljoner kr på att få fart på peer support i Stockholm. Jag är stolt att vara en del av detta pionjärarbete. Jag ser det som en otroligt bra ingång till att få ett effektivare och bättre arbete med delaktighet, säger Rana Carlstedt (s), gruppledare för socialnämnden i Stockholm stad.

Hon är tydligt entusiastisk inför de möjligheter som peer supportrarna innebär för socialpsykiatrin i Stockholm och beskriver det som ”oerhört värdefullt” att ta tillvara på de erfarenheter som de bär med sig.

För närvarande är det en handfull peer supportrar som arbetar, eller är på väg ut i arbete, inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. De arbetar inom Bostad Först, sysselsättningsverksamhet och IPS-verksamhet. Ett par peer supportrar arbetar även i Haninge kommun.

-För oss är det viktigt att visa att möjlighet till återhämtning och ökad egenmakt inte bara är något som vi pratar om utan även något vi jobbar med konkret. Peer support är något som är nytt för oss. Vi har mycket att lära, säger Maria Karlsson, samordnare vid Uppdrag psykisk hälsa, Stockholms stad.

Per support är etablerat internationellt, men relativt oprövad mark i Sverige än så länge. I Västra Götaland har regionen beslutat att satsa på peer supportrar inom psykiatrin, men Stockholm är först i landet med att anställa peer supportrar inom den kommunala verksamheten.

En av de som genomgått NSPH:s utbildning och nu arbetar som certifierad peer supporter är Jonathan Dahl som är anställd vid Östermalms stadsdelsförvaltning. Där jobbar han med sysselsättningsverksamhet sedan några månader tillbaka.

Jonathan Dahl

-Jag tror att vi i grunden är sociala varelser som mår bra av att spegla oss i varandra. Att få träffa andra med liknande erfarenheter kan ge hopp och inspiration och motiverar oss att orka upp ur sängen och orka kämpa på, säger Jonathan Dahl.

Han beskriver det som att fördelarna med att arbeta som peer supporter överväger: jobbet är spännande och kul, även om det är en ny och osäker bransch med lågt löneläge.

-Handledningen som jag får av NSPH Stockholms län är viktig. Det ger möjlighet att reflektera över saker som exempelvis gränsdragningen gentemot de brukare jag möter, säger Jonathan Dahl som tillägger att det är lätt att det engagemang man känner kan utveckla sig till något som liknar vänskap.

En av de verksamheter i Stockholm som arbetat längst med att erbjuda peer support är Alfa, som har i uppdrag att få personer med psykisk ohälsa ut i sysselsättning. Att ha peer support-medarbetare i teamet har flera fördelar förutom det direkta stöd som de kan erbjuda klienterna som de arbetar med menar Kristina Videla, samordnare på ALFA.

Kristina Videla

-Dels är det att sätt att sända signaler till klienter och deltagare att vi tar frågor om stigma och egenmakt på allvar, dels är det ett sätt att visa utåt att vi tar frågor om fördomar mot personer med psykisk ohälsa på allvar, säger Kristina Videla.

Hennes rekommendationer till de som vill ta in peer supportrar i sin verksamhet är att tänka på följande:

  • då peer support är en ny yrkesroll finns inga givna mallar eller yrkesbeskrivningar och lokala
  • anpassningar krävs för varje arbetsplats
  • avsätt tid för reflektion och justeringar – detta är ”learning by doing”
  • det är en fördel om peer supportern har en mentor
  • sätt ramar för peer supporterns arbetsuppgifter – var konkret!
  • satsa på regelbundna avstämningar

NSPH:s utvecklingsledare Maria Kindefält Trygg fungerade som samtalsledare under dagen och sammanfattade diskussionen med ”att framväxten av peer support i Sverige handlar om att ta reda på saker under vägen medan denna nya yrkesroll etableras, och att det krävs modiga arbetsgivare som vill pröva nya vägar”.