Din Rätt går mot sitt slut och rådgivningen som projektet erbjudit kring diskrimineringsfrågor som rör psykisk ohälsa kommer stängas i maj. Framöver ska istället en webbportal där projektets samlade kunskaper presenteras kunna erbjuda information kring diskrimineringsfrågor.

NSPH har sedan slutet av 2014 genom antidiskrimineringsprojektet Din Rätt bedrivit en kostnadsfri rådgivning för personer som upplevt sig diskriminerade på grund av psykisk ohälsa.Under denna tid har över 440 personer kontaktat oss per telefon, mail och brev. Rådgivningen har fått in frågor som rör alla delar av samhället. Av dessa så har det vanligaste temat i ärendena varit upplevelser av diskriminering inom psykiatrin (21 procent) och i andra hand socialtjänsten (19 procent).

Detta anser vi är allvarligt eftersom dessa kan vara två av de viktigaste instanserna för att tillförsäkra individer den vård och det stöd som de har behov av.

Rådgivningen har varit begränsad sedan början av 2017 eftersom projektet går mot sitt slut. En del i projektets arbete för fortlevnad av dessa frågor är den webbportal som vi kommer att lansera senare i vår, där vår ambition är att presentera den kunskap och information som vi samlat under tiden rådgivningen bedrivits. En del av webbportalen kommer alltså bli ett sätt för rådgivningen att leva vidare genom att sammanställa information om diskrimineringslagens skydd, andra viktiga rättigheter samt myndigheter och verksamheter som kan vara till hjälp. I och med att webbportalen lanseras i mitten av maj så kommer också rådgivningen att helt avslutas.

-Vi vill tacka alla er som vänt er till rådgivningen och bidragit till att ge oss förståelse för hur diskriminering pga psykisk ohälsa kan upplevas och ta sig form. Vi hoppas också att ni haft nytta av den information och vägledning vi har kunnat bistå med, säger Johanna Wester, projektledare för Din Rätt, och Nicole Wolpher, socionom och ansvarig för Din Rätts rådgivning.

Projektet i sin helhet avslutas den 31 juli 2017. Vi hoppas att den kommande webbportalen nsph.se/dinrätt kan svara på så många frågor som möjligt framöver!

Om du har upplevt diskriminering på grund av din psykiska ohälsa så kan du vända dig till:

  • Din närmaste antidiskrimineringsbyrå. Dessa är kostnadsfria verksamheter som arbetar med att ge stöd och rådgivning till personer som utsatts för diskriminering. Du hittar kontaktuppgifter till den byrå som är närmast dig här: http://www.adbsverige.se/lokala-och-regionala-byraer/
  • DO är den myndighet som arbetar med diskrimineringsfrågor. De bedriver också en upplysningstjänst som man kan vända sig till för information om diskrimineringslagen och DO:s arbete. Kontaktuppgifter hittar du här:
    http://www.do.se/om-do/kontakta-oss/
  • Om du har upplevt diskriminering inom arbetslivet och är medlem i ett fackförbund är det dem du ska vända dig till. Det kan också vara viktigt att veta att tidsramarna för att anmäla diskriminering i arbetslivet är mycket kortare än den generella preskriptionstiden på 2 år. Vänd dig därför till ditt fackförbund så snart du har möjlighet.