Nu är den här – den första systematiska kunskapsöversikten om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Det är NSPH-projektet Din Rätt som ligger bakom den, ihop med journalisten och forskaren Sofia Wikman, och förutom att samla alla relevanta studier i frågan sedan tio år tillbaka kommer de också med en rad rekommendationer om hur diskrimineringen stoppas.

Kunskapssammanställningen är kostnadsfri och hittas här för nedladdning som PDF-fil. Dessutom finns den i en kortversion som är lättläst och lättdistribuerad. Ladda ned kortversionen digitalt här!

Din Rätt hoppas att kunskapssammanställningen ska vara ett användbart verktyg för att stoppa orättvisor mot personer med psykisk funktionsnedsättning och annan form av psykisk ohälsa. Det är inte bara nödvändigt men också fullt möjligt. Den som vill får därför gärna sprida och använda skriften och dess upptäckter så mycket den bara kan.

God läsning!