Äntligen är den här! Nu lanserar NSPH och projektet Din Rätt sin webbportal om rätten att skyddas mot diskriminering pga psykisk ohälsa. På Din rätt-kompassen kan både privatpersoner, yrkesverksamma och makthavare lära sig om hur diskriminering på grund av psykisk ohälsa kan se ut och hur den kan undvikas, så att alla får ta del av sina rättigheter.

Projektet har under de senaste tre åren arbetat med att identifiera och belysa diskriminering i samband med psykisk ohälsa. Bland annat har det bedrivit kostnadsfri rådgivning om rättigheter och samlat respektive spridit olika former av kunskap om frågan. Mer av projektets material till allmänheten och till olika delar av samhället hittas på projektets hemsida.