Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, får nu en trettonde medlem i Suicide Zero. Med Suicide Zero får NSPH en välkommen samarbetspartner med värdefull kunskap om och genuint engagemang i suicidprevention.

-Suicide Zero för in ny och mycket värdefull kunskap om suicidprevention. Organisationen arbetar för att radikalt minska självmorden genom ökad kunskap och opinionsbildning. Det är en mycket angelägen uppgift för alla våra medlemsorganisationer, säger NSPH:s ordförande Anki Sandberg.

NSPH:s trettonde medlemsorganisation

Suicide Zeros övergripande vision är noll självmord. Organisationen kämpar för att det ska sättas upp ett tydligt och mätbart mål för det suicidpreventiva arbetet nationellt: exempelvis att självmorden ska minska med minst 20 procent på fem år. Det finns en nollvision för självmord antagen av riksdagen 2008, men ska visionen nås krävs ökade resurser och att alla län och kommuner i Sverige antar handlingsplaner för hur självmorden ska minska.

– Vi vet i dag hur självmord kan förebyggas men vetskapen är inte allmänt känd. Fler måste lära sig se varningstecken på psykisk ohälsa och då veta hur man kan agera. Tillsammans med NSPH blir det lättare att sprida information så vi ser verkligen fram emot att samarbeta, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.
I och med Suicide Zeros inträde NSPH har numera tretton medlemsorganisationer: Frisk & Fri, RFHL, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, RSMH, Sveriges Fontänhus, Schizofreniförbundet, SHEDO, SPES, Svenska OCD-förbundet, Suicide Zero, ÅSS och FMN.

-Tillsammans representerar våra medlemsorganisationer ett brett spektrum av psykisk ohälsa. Vår styrka är att vi kan använda våra egna personliga erfarenheter i arbetet för en bättre psykiatri, säger Anki Sandberg.