Ingalill Ahnland är en av NSPH:s peer supportrar som genomgått den specialskräddade utbildningen inom Arvsfondsprojektet PEER Support. Idag arbetar hon på arbetsverksamheten Mediabox som certifierad stödperson. I sitt arbete med att stödja andra till bättre återhämtning så tycker hon om att ge handfasta råd kring hur man navigerar sig fram i vardagen.

Varför vill du jobba som peer supporter?
– För att det är en viktig sak att göra, för att det behövs och för att jag kan. Jag hade själv velat ha detta stöd om det hade funnits när jag behövde det och jag ser verkligen vitsen med det. Det är fantastiskt att kunna använda dyrköpt egen erfarenhet till att göra nytta för andra.

Ingalill Ahnland

Vad har du för arbetsuppgifter?
– Det beror på vem jag hjälper. Jag har ofta kamratstödjande samtal där fokus ligger på återhämtning och jag hjälper i första hand till i privatlivet, även om det stödet kan ge positiva effekter också i arbetslivet. Samtalen kan till exempel handla om frågor som rör sömn, ekonomi och relationer eller att jag informerar brukaren om vad han eller hon har för rättigheter inom olika områden. Jag tycker om att ge handfasta råd kring hur man navigerar sig fram i vardagen genom att tipsa om smarta appar och andra hjälpmedel.

På vilka sätt upplever du att du kan hjälpa till som peer supporter?
– Jag har ett inifrånperspektiv som går ut på att jag vet vad det innebär att vara i den situation som de människor jag hjälper befinner sig i. Och då talar jag inte bara om den psykiska ohälsan utan framför allt om att jag förstår hur utanförskap, stigmatisering och ekonomisk utsatthet känns.

Varför är peer support-utbildningen viktig att delta i?
Jag hade mycket teoretiska förkunskaper så för min del låg det största värdet i utbildningens praktiska moment. Vi jobbade med rollspel och det gav bra förberedelse inför arbetet som peer supporter, mycket tack vare att vi deltagare var så olika varandra. Flera av de scenarion vi spelade upp på utbildningen har faktiskt senare hänt i verkliga livet!

Vad betyder den kontinuerliga handledningen för dig?
– Handledningen ger oss möjlighet att utvärdera våra insatser och vårt arbete. Den innebär en kvalitetssäkring som bidrar till att utveckla oss i rollen som peer supportrar. Handledningen visar att NSPH tar detta mycket seriöst och att de satsar på oss som jobbar i projektet.

Vad har du för framtidsvision för peer support i Stockholm?
– Att det blir permanentat, det är viktigt för brukarna att veta att vi blir kvar. Jag hoppas också att det sprids till fler platser – inom landstinget, på olika företag och i form av ett mobilt team. Jag skulle också önska mer vidareutbildning i exempelvis diagnosspecifika kunskaper, lågaffektivt bemötande och ansvarsfördelning för att undvika att människor ramlar mellan stolarna.

Text: Nicole Kling