I början av mars är de första peer supportrarna i Uppsala redo att börja jobba. Utbildningen, som sker via Forum för Brukarinflytande, har fyra deltagare. Nästa kull påbörjar sin utbildning i maj månad.

NSPH:s Arvsfondsfinansierade pilotprojekt PEER Support genomförs i fyra regioner; Stockholm, Malmö, Västra Götaland och Västerbotten. Projektet har kommit olika långt i de olika pilotlänen, men intresset är stort även i andra kommuner och landsting. Inom kort får Uppsala sina första peer supportrar. Bakom utbildningen ligger Forum för Brukarinflytande.

På bilden: Gunilla Eklund, Solveig Sörhuus, Yvonne Kallträsk och Anna-Maria Lundberg.

– Vi följer det nationella PEER Support-projektets metod för utbildning och är supernöjda med upplägget. Det är ett mycket pedagogiskt studiematerial, som bygger på att samarbetspartners bjuds in och deltar i utbildningen. Vi har ett bra nätverk av kontakter, såväl chefer som personal inom socialpsykiatrin, till exempel, berättar Anna-Maria Lundberg, vid Forum för Brukarinflytande som är utbildningsansvarig.

Övriga kursledare inom projektet är Anna Thalén, Laila Blideskog och Jouanita Törnström. Ämnen som avhandlats under utbildningen är ”Bemötande och olika funktionssätt”, ”Återhämtning, vad är det?”, ”Lågaffektivt bemötande”, ” Första hjälpen vid psykisk ohälsa” och ”Coachande arbetssätt”.

Var kommer peer supportrarna att vara verksamma?
– Socialpsykiatrin visar starkt intresse och träffpunktsverksamheten i Uppsala kommun har bestämt sig för att anställa två stycken på halvtid. Men även boendestödet och psykiatrin är intresserade, säger Anna-Maria Lundberg.