Efter tre intensiva år är nu Brukarrevisionsprojektet i hamn. Under projektets gång har hela 119 brukarrevisorer och 15 samordnare utbildats, som kan fortsätta att möta den allt större efterfrågan på brukarrevisioner som finns från kommuner och landsting.

Den 26 februari berättade de engagerade i projektet om lärdomarna och erfarenheterna de tagit med sig.

I dagarna avslutas NSPH:s och RSMH:s arvsfondsfinansierade Brukarrevisionsprojekt. Under de senaste tre åren har inte mindre än 34 brukarrevisioner fördelade på sex olika län genomförts i projektets regi.  Mellan 2015-2018 har 119 brukarrevisorer och 15 samordnare utbildats – som kan fortsätta att genomföra brukarrevisioner hos hugade kommuner och landsting.

Måndagen den 26 februari anordnade de projektansvariga, med projektledaren Isabella Canow i spetsen, en spridningskonferens för att berätta om lärdomar och insikter från de tre intensiva projektåren.  Dessutom var andra föreläsare inbjudna, som utifrån olika perspektiv kunde berätta om nyttan med brukarrevisioner.

Först ut var regeringens samordnare för psykisk hälsa, Kerstin Evelius. Hon betonade vikten av att hela samhället måste bli bättre på att utforma sina stödverksamheter utifrån rätt behov. Och då måste vi ha bra metoder för att fånga in och beskriva patienternas och brukarnas behov av stöd och hur de upplever att det fungerar med de stödinsatser som de får.

-Basen för all vård och omsorg borde vara: Vad är det som behövs?! Och därefter: Blev det bra? Därför behövs brukarrevisioner, konstaterade Kerstin Evelius i sitt inledningstal.

Anna Thomsson från Sveriges Kommuner och Landsting och Sonya Cansu från Botkyrka kommun berättade väldigt konkret hur brukarrevisioner kan användas och skapa nytta för verksamheterna. Klas Sundström från Stockholms läns landsting, med lång erfarenhet av att både utbilda revisorer och att genomföra revisoner, fördjupade resonemangen kring hur man också bör kunna använda brukarrevisioner som underlag för diskussioner i brukarråd och andra forum på systemnivå.

Projektet avslutas nu men RSMH kommer att fortsätta att hjälpa kommuner och landsting som vill köpa revisioner eller utbilda revisorer.