En yngre generation inom NSPH:s nätverk arbetar med en framtidsspaning om hur brukarrörelsen ska arbeta framöver sett till dagens samhällsutmaningar. Detta så att föreningarnas röst kan ljuda än starkare i framtiden.

För snart tio år sedan tog NSPH fram studiematerialet Med starkare röst. När våra medlemsorganisationer började samarbeta mer fanns ett behov ute bland lokalföreningarna att också utveckla sin samverkan; skapa gemensamma handlingsplaner och hjälpas åt att påverka sina kommuner, landsting och myndigheter.

Mycket har hänt sedan dess. Kommuner och landsting har bättre förståelse för vad vi pratar om även om de fortfarande har svårt att förändra sina arbetssätt och perspektiv. Våra föreningar känner varandra bättre. Idag har vi många fler gemensamma kunskaper (om behovet av bättre inflytande, flexibilitet och uppföljning) och verktyg (som brukarrevisioner, peer supportrar, kvalitetsteam). Vi har långt kvar innan vår vision om jämlik hälsa och rättvisa livsvillkor för oss som drabbas av psykisk ohälsa blir verklighet men formerna och förutsättningarna för hur vi, vården och omsorgen kan hjälpas åt att närma oss den har förändrats.

 

Fr.v. Mårten Jansson (NSPH), Lisa Wendby (Frisk & fri), Loes Vollenbroek (RSMH), Lilly Bergström (Attention), Rakel Eklund (SHEDO), Johanna Hennborg (Hjärnkoll), Fredrik Gothnier (ÅSS), Elisabet Hurtado Lundberg (Attention), Michelle Nilsson (Frisk & fri), Ulrika Sonander (Balans), Pontus Eriksson (Attention), Conny Allaskog (NSPH) och Jessica Andersson (SHEDO). Foto: Amanda Nilsson

Vi behöver alltid reflektera över hur vi kan utveckla våra arbetssätt och i år satsar vi på att se om och hur Med starkare röst behöver uppdateras. Den 8 mars 2018 samlade vi en grupp unga representanter från NSPH:s medlemsorganisationer som inte var med när den första upplagan av Med starkare röst gavs ut. Målet med samlingen var att göra en framtidsspaning – att tillsammans börja beskriva vad vi inom brukarrörelsen behöver bli ännu bättre på i framtiden för fortsätta förändra samhället i en positiv riktning. Och vad som behövs för att få fler i samhället att kunna identifiera brister och orättvisor på vårt område – och veta hur de tar sig an problemen.

Deltagarna lyfte frågor om vår egen kompetens och förståelse inom brukarörelsen för hur vi skapar förändring: Hur ska vi arbeta i framtiden för att på ett förtroendefullt sätt kunna hävda att vi företräder patienter, brukare och anhöriga med olika behov, erfarenheter och viljor? Vilka kunskaper och resurser behöver vi för att klara det? På vilka nivåer och i vilka forum måste vi ha möjlighet att verka för att kunna på-verka i framtiden?

– Att döma av det engagemang och den breda kunskap som präglade samtalet har NSPH all anledning att se positivt på framtiden, säger NSPH:s utvecklingsledare Mårten Jansson.

Mest skratt fick enligt honom kommentaren ”att få er att sluta diskutera är lika enkelt som att implementera en ny delaktighetsmetod i psykiatrin”.

Nästa steg i arbetet blir att sortera allt som kom upp under mötet i olika teman och börja fundera på hur varje regionalt föreningsnätverk kan stödjas för att utveckla det som behövs förbättras i respektive län. Detta så att föreningarnas röst kan ljuda än starkare i framtiden.

Nästa tillfälle då gruppen ska träffas blir preliminärt i maj.