Visste du att det är mer normalt att vara drabbad av psykisk ohälsa än att inte vara det? Trots det känner sig många ensamma och skäms över att de mår dåligt. Våga ta kontakt och prata med någon om hur du mår! Det säger Johanna Nordin som är verksamhetsansvarig för Minds stödlinjer.

– När man inte pratar om hur man mår är det lätt att tro att man är ensam. Våga fråga om hjälp precis som du skulle göra om du hade en kroppslig sjukdom, magont eller något annat. Det finns folk som vill lyssna!

Vem ska man då prata med när livet är tufft eller känns för svårt? Om man känner ångest, oro eller kanske skadar sig själv. Många föräldrar blir glada att om du öppnar upp och berättar hur du mår, säger Johanna. Tillsammans med dem kan du få hjälp att sortera dina tankar och känslor, och stöd att söka vidare hjälp om det behövs.

Men det är inte alla unga som har föräldrar eller andra vuxna i sin dagliga närhet som de känner förtroende för och vill prata med.

– Många gånger upplever unga som vi pratar med att vuxna inte respekterar deras känslor och att de tröstar dem på fel sätt. Istället för att säga ”det går över” kan man som vuxen säga ”jag ser att du inte mår bra, jag ser att du har det kämpigt just nu”. Det är viktigt att vuxna respekterar ungas tankar, känslor och behov och inte förminskar hur de mår.

Det finns flera föreningar och organisationer som vill lyssna och kan stötta dig som behöver hjälp och som kanske inte har någon vuxen att prata med. Mind är en sådan förening.

På Mind arbetar man med psykisk hälsa på olika sätt och dit vänder sig årligen tusentals människor för att prata om ämnen som självmordstankar, lättare ångest och ensamhet. Gamla som unga.

På MindForum, som är ett forum på webben, kan den som vill både få och ge stöd samt läsa fakta om olika diagnoser och tillstånd. Mind driver också Självmordslinjen, en dygnet runt-tjänst dit människor ringer eller chattar anonymt för att få den typen av stöd.

– Det händer något när vi delar med oss av hur vi mår, vi får in ny luft i systemet och inser att vi varken är ensamma eller konstiga. Vi vet att när man pratar om psykisk ohälsa så blir den också lättare att leva med. Ångesten släpper och självmordsrisken minskar, säger Johanna.

Råd till dig som inte mår bra:

Tro inte att du är ensam om att må dåligt
Våga öppna upp. Det finns folk som vill lyssna
Våga ha riktiga och viktiga samtal!