Arbetet för att införa peer support som en professionell yrkesroll i Sverige har tagit ännu ett steg framåt. I dagarna tecknade NSPH Skåne och Psykiatri Skåne ett ettårigt avtal.
– Avtalet är viktigt för att ytterligare stärka brukarinflytandet inom psykiatrin i Skåne säger Pontus Eriksson, ordförande i NSPH Skåne.

Det ettåriga avtalet innebär att NSPH Skåne kommer att utbilda och handleda peer supportrar i Skåne, samt hjälpa verksamheter att integrera dem i sitt arbete. I nuläget finns redan ett antal mentorer anställda inom psykiatrin i Skåne. Detta avtal innebär en utökning av den närvaron – inom ramarna för peer support.
– Vi är väldigt glada över att denna viktiga yrkesgrupp och metod kommer att nå ännu fler patienter än de som redan idag nås, säger Pontus Eriksson.

Bild från en nationell workshop kring peer support.

Arbetet sker utifrån mångårig erfarenhet av kamratstöd i medlemsföreningar. Nästa steg blir att rekrytera medarbetare till verksamheten och även börja planera för den utbildning som skall hållas i november.

Diskussionerna med Psykiatri Skåne har pågått under en längre tid, för att skapa en tydlig förankring både i den organiserade brukarrörelsen, men också ett bra samarbete med de verksamheter som i slutändan kommer att ta emot peer supportrar.

Även Katarina Hartman på Psykiatri Skåne är nöjd att ett avtal kommit till stånd.
– Vi är mycket glada att vi nu får en gemensam plattform, utbildning och handledning till de peer supportrar vi redan har, men också till nya som ska börja hos oss.

Fotnot: Funktionen peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Mentor är en liknande funktion som tidigare funnits inom psykiatrin i Skåne. Du som är nyfiken kan läsa mer och beställa material via NSPH’s hemsida nsph.se.