Läkarutbildningen behöver effektiviseras för att öka tillgången på specialister. Samtidigt är det viktigt att framtidens läkare har goda psykiatriska kunskaper för att kunna möta patienter med psykiska problem på ett adekvat sätt.

-Den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige och alla läkare, oavsett framtida specialitet, kommer att möta patienter med en psykiatrisk problematik, säger Anki Sandberg, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

Psykiatrins patienter återfinns ofta inom den somatiska vården, där statistiken visar att de har svårare än andra att få rätt vård. Därför måste alla läkare ha grundläggande kunskap i bemötande, bedömningar och behandling av patienter med psykiatrisk problematik.

Bastjänstgöring för läkare (2017/18:274) lagt fram ett förslag om att förändra läkarutbildningen. I förslaget ingår bland annat en ny gemensam introduktion i form av bastjänstgöring för läkare, som efter sex år leder fram till läkarlegitimation. Förslaget innebär också att man avskaffar AT-tjänstgöringen.

NSPH ställer sig positiv till att effektivisera läkarutbildningen, då det kan öka tillgången på specialister. Men för att kunna avskaffa den nuvarande obligatoriska tre månader långa tjänstgöringen på psykiatrisk klinik måste man kunna säkerställa att utbildningsmålen i den framtida utbildningen utformas så att de framtida nylegitimerade läkarna har fått nödvändig kompetens inom psykiatri.

Läs mer om vad vi tycker om Bastjänstgöring för läkare (2017/18:274) i vår skrivelse riktad till regeringen.