Kjell Broström, projektledare

…projektledare för det arvsfondsfinansierade Projektet PEER Support, ett projekt som håller framtidskonferens den 28 januari 2019.

Projektet PEER Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg, som ett komplement till övrig personal.

Kjell, vad kan man som besökare förvänta sig av framtidskonferensen för Projektet PEER Support?
– Konferensen kommer att ge en grundlig genomgång av vad peer support går ut på – och att det nu finns en svensk modell som fungerar och kan användas i svensk psykiatri, socialpsykiatri och rehabilitering. 

Vilka gäster kommer konferensen att ha?
– Först och främst personer som varit med och skapat NSPH:s modell, exempelvis: enhetschefer, brukare, handledare och peer supportrar. Men även forskare och representanter för kommuner och landsting kommer att vara där.

Efter nästan tre år – hur skulle du sammanfatta projektet och dess resultat?
– Peer supporttjänsten har visat sig vara ett viktigt komplement till vård- och stödinsatser från andra yrkesgrupper. Utvärdering och forskning visar att insatserna fungerar och är mycket uppskattade av brukare och patienter. Intresset för att komma igång med peer support i fler landsting och kommuner är mycket stort. Peer support finns nu med på Socialstyrelsens lista över rekommenderade psykiatriska insatser och det kommer kontinuerligt ny forskning. 

Finns det något specifikt du extra gärna vill lyfta fram?
– Peer support måste skapas i nära samverkan mellan huvudmännen och brukarrörelsen och projektet har tagit fram en metodhandbok där vi noggrant beskriver hur detta ska gå till. Det finns annars risk för att verksamheten förvanskas och att psykiatrin, trots goda avsikter, tvingar på peer supportrarna sitt språkbruk och sina förklaringsmodeller.

– Efter tjugo år av ovanifrån styrda reformer och metodutvecklingsprojekt – som inte visat sig särskilt framgångsrika – är det dax att pröva något nytt.  Peer support är ett exempel på vad man kan åstadkomma genom att utveckla nya tjänster utifrån brukare och anhörigas erfarenhet och kunskap.

Till sist: den gyllene frågan. Var hittar jag mer information och anmälan?
– Det gör du här på vår webbplats via länk (klicka här). Missa inte heller att följa projektets Facebooksida!