Vår inspirationsdag Visst går det! blev en händelserik och känslosam dag där ungas psykiska hälsa stod i centrum. Budskapet under dagen var: lyssna på de unga och låt deras erfarenheter spela roll när framtidens vård och stöd kring psykisk hälsa ska utvecklas.

Att prestera, att känna att man duger. Bli sedd och respekterad. Och vad som händer när viljan att lyckas eller bli sedd blir så stark att den nödvändiga återhämtningen uteblir. Dessa ämnen gick som en röd tråd genom NSPH:s och Hjärnkolls inspirationsdag på World Mental Health Day den 10/10. Det var i synnerhet tydligt under förmiddagens föredrag, med röster som berättade om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Höjdhopparen Linus Thörnblads berättelse om kraven att prestera på topp, utmattning, depression och vägen tillbaka till ett bättre mående blev en stark inledning på dagen.

Linus Thörnblad under World Mental Health Day

-När jag gick ut och berättade om skälen till att jag valde att kliva av elitidrotten så blev det inga reaktioner – det var ingen som ville prata om detta offentligt. Men jag fick hundratals mejl från personer som tackade mig för att jag var så uppriktig. Och jag insåg hur många det är som mår dåligt. Jag är inte ensam om detta – och vi är många som vill bryta tystnaden, säger Linus Thörnblad.

Han upplever fortfarande att de ansvariga inom idrottsrörelsen inte lyfter frågor om psykisk ohälsa.
-Jag är numera ute och pratar om mina erfarenheter, då jag ser det som mitt sätt att göra skillnad. Det finns fortfarande förutfattade meningar om psykisk ohälsa, och om vi inte pratar om det kommer man inte heller inte lösa problemen eller minska fördomarna, konstaterade Linus Thörnblad.

Sedan tog Melvin Rehnlund (19 år) och Angelica Larsson (23 år) från Hjärnkoll Ung över scenen och berättade om hur det är att vara ung och leva med en NPF-diagnos.

Mattias och Johan Boeryd

De avlöstes av Hjärnkollambassadörerna Johan Boeryd (far) och Mattias Boeryd (son), som pratade om livet med psykisk sjukdom i familjen. Johan berättade om sin livsresa med bipolär sjukdom, och Mattias om hur det varit att växa upp med en bipolär pappa, och om sin egen väg till en ADHD-diagnos.
-Hans depressiva perioder är det som har skrämt mig mest. Då tänkte jag ”vad kan jag göra för att han ska må bättre?”, berättade Mattias Boeryd.

Emrika Larsson och Stefanie Nold från Frisk&Fri pratade i sin tur om organisationens arbete att nå ut till unga i skolor och ungdomsverksamheter och lyfta frågor om utseende och egenvärde kopplat till mående.  Frisk&Fri har mött mer än 20 000 unga genom workshopen  ”Uppdrag: Självkänsla” där de pratat om självkänsla, ideal och hur vi kommunicerar med varandra.

Vårt ungdomsteam: Elin, Freja, Emma, Oliver, Junior och Filippa

Inspirationsdagen blev, som vi hade hoppats, ett samtal mellan unga och vuxna. Elever från Kungsholmens gymnasium lyssnade och ställde frågor, och vårt ungdomsteam från Växa och må bra-projektet – Elin, Freja, Emma, Oliver, Junior och Filippa – var i högsta grad medverkande till att planera och genomföra evenemanget genom att vara konferensvärdar och dokumentera dagen. De presenterade även det centrala inom Växa och må bra-projektet: att handleda ett kvalitetsförbättrande arbete där unga ges ett konkret inflytande inom vård, skola och socialtjänst.

Emma Fagerstrand från Barnrättskonsulterna tog upp tråden om ungas inflytande i sitt föredrag om hur barnkonventionen kan bli ett konkret stöd i arbetet med barn och unga.

Emma Fagerstrand

-Frågor som rör barn och unga blir lätt en sidofråga – barns kompetenser och erfarenheter tas inte tillvara tillräckligt. Barns rättigheter måste upp på agendan mycket oftare. När barnkonventionen blir lag år 2020 kommer det utmana våra förhållningssätt och vi behöver arbeta annorlunda när ”barnets bästa” blir en skarp rättighet, berättade Emma Fagerstrand.

Under den avslutande paneldebatten diskuterades hur vi går vidare i det gemensamma arbetet för att låta ungas erfarenheter spela roll när framtidens vård och stöd kring psykisk hälsa ska utvecklas.

-Vi har lärt oss att ta in brukarorganisationer vid utvecklingen av vården. Vi måste hitta bra vägar att inkludera unga på samma sätt, sade Jessica Ericsson, ledamot i Stockholms läns landsting för Liberalerna och ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri.

Anki Sandberg, ordförande för NSPH

Anki Sandberg, ordförande i NSPH, efterlyste mer långsiktighet i arbetet med unga och ett fokus på delat beslutsfattande.
– Oavsett vad det är som erbjuds en ung person som mår dåligt så måste personens förtroende vinnas. Därför är bemötandet så viktigt, det är avgörande för att satsningarna ska lyckas, konstaterade Anki Sandberg.

Paneldebatten avslutades med att moderatorn Emma, från Växa och må bra:s ungdomsredaktion, klokt sammanfattade situationen:
-Det måste bli enklare för unga att söka vård. Du ska inte behöva ha sprungit in i väggen för att få hjälp, utan stödet måste komma tidigare så att den som mår dåligt kan bromsa in i tid.