Med det kommande projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får närmare 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.

-Vi är väldigt glada över att kunna dra igång den här satsningen. Många äldre kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling. Äldre med psykisk ohälsa är en utsatt grupp som riskerar att bli marginaliserad och utan den rättmätiga hjälp som skulle kunna ge dem ett mycket bättre liv, säger Anki Sandberg.

Rent praktiskt ska projektet arbeta med uppsökande verksamhet för att intressera äldre att aktivt medverka i samtal om psykisk ohälsa och delta i studiecirklar om egenmakt, attityder, stigma och återhämtning. Detta ska kompletteras med öppna dialoger för äldre om hur vården, omsorgen och annan samhällsservice fungerar och skapa möjlighet för dem att engagera sig för att påverka dessa.

Aktiviteterna ska genomföras i samarbete med Hjärnkoll, studieförbund, pensionärsorganisationer och föreningarna inom NSPH-nätverket i Sörmland.

-Det ska bli jättespännande att få göra ett helt projekt där vi väver samman attitydförändrande arbete med egenmaktstärkande insatser och konkret brukarinflytande, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH.

Målet med projektet är att:

  • gynna målgruppens egenmakt och återhämtning och bidra till äldres möjlighet till förbättrad psykisk hälsa genom ambassadörsföreläsningar (via Riksförbundet Hjärnkoll) och studiecirklar
  • motverka stigmatisering och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre
  • stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället
  • skapa bättre underlag för en dialog om hur samhällets stöd kan utvecklas för äldre med psykisk ohälsa, genom att lyssna till denna grupps önskemål, behov och förutsättningar

Projektet riktas till personer över 65 år med psykisk ohälsa (sjukdom eller funktionsnedsättning) som de förvärvat tidigare i livet, men även de som drabbats av psykisk ohälsa efter att de har fyllt 65 år. Det kommer troligen att starta under första kvartalet 2019.

Följ gärna projektet via Facebook: “Åldras och må bra – NSPH” eller @aldrasochmabra.