Över 200 personer samlades i Stockholm under NSPH:s Framtidskonferens för att ta del av lärdomarna från vårt banbrytande projekt PEER Support – hur egenerfarna, specialutbildade stödpersoner kan bidra till en mer patientorienterad psykiatri.

Under de senaste tre åren har NSPH – tack vare stöd från Arvsfonden – arbetat med att ta fram en nationell plattform för riktlinjer och ramar för utbildning och etablering av peer support som en ny yrkesroll i Sverige.

– Peer support är verkligen brukarinflytande i praktiken! Peer* betyder ju jämlike på engelska, och det finns en sådan styrka och kraft i det, säger Elisabet Lundberg, som arbetar med utbildningsfrågorna inom PEER Support-projektet.  (*I en svensk kontext har NSPH valt att uttolka PEER som Personlig EgenErfaren Resurs).

Tre län – fler på gång
Under de tre åren har mycket hänt – flera omgångar av peer supportrar har utbildats och börjat jobba i pilotlänen Stockholm, Göteborg och Skåne. Och i många andra delar av landet förbereder man nu sig för att införa peer support. Under Framtidskonferensen diskuterades vad vi lärt oss och hur vi kan förvalta erfarenheterna på bästa sätt när PEER Support-projektet avslutas i februari 2018.

.

Utvärderingarna av projektet visar att peer supportern fungerar som en viktig brygga mellan patienten och personalen. Vissa saker om utsatthet och den egna livssituationen kan exempelvis kännas lättare att prata om med en peer supporter jämfört med en i personalen på slutenvårdavdelningen. Det stigma som kan vara ett hinder för återhämtning kan minska på ett betydelsefullt sätt i mötet med en peer supporter.

– Vi kan se att peer supportern fungerar som en viktig länk mellan patienten och personalen, och bidrar till ökad likvärdighet och mer öppenhet kring vad man kan prata om. Att ha med en peer supporter vid möten kring svåra samtalsämnen har visat sig vara väldigt bra för att bygga relationen med patienten, säger Elisabeth Argentzell, forskare och docent vid Lunds universitet med fokus på återhämtning och brukarinflytande.

David Rosenberg och Elisabeth Argentzell

Hon och CEPI-kollegan David Rosenberg berättade under Framtidskonferensen om de utvärderingar av peer support som genomförts inom projektet och de positiva effekter man kan se kopplat till egenerfarna stödpersoner. Att ta in en peer supporter i sitt team kan utmana traditionella arbetsmetoder inom psykiatrin – de inför ett mycket tydligare patientfokus i verksamheten.

Berättelser från peer supportrar
Under framtidskonferensen medverkade peer supportrar från Stockholm, Uddevalla och Borås för att berätta om hur deras vardag ser ut när de arbetar i verksamheterna, vilka skiftar från slutna psykosmottagningar inom psykiatrin till Bostad Först och aktivitetshus inom socialpsykiatrin.

– Det händer något i personalgruppen när jag som peer supporter blir en del av teamet. De börjar prata med mig och varandra på ett annat sätt. De sänker sina murar, säger Jojs Ishak, peer supporter vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Den erfarenheten är något hon delar med andra peer supportrar och som dokumenterats i flera sammanhang – att arbetsmiljön förändrats till det bättre och en mer öppen och tillåtande atmosfär skapas där även personalen kan vara mer öppen med hur de mår.

I den avslutande paneldebatten lyfte samtalsledaren Urban Markström, till vardags professor i socialt arbete och verksam vid Cepi, frågan om hur framtiden ser ut för peer support efter att NSPH-projektet inte längre kommer driva på och underlätta etableringen. Det räcker inte bara med drivande chefer och engagerade medarbetare, det behövs ekonomiska beslut och ett långsiktigt engagemang från högre instanser, konstaterar han.

Lärdomar och utmaningar
Liselott Risö Bergerlind
, chef för regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götaland, har varit en av de drivande krafterna bakom etableringen av peer support. Hon tror att det är klokt att bygga ut peer support-satsningarna etappvis där verksamheterna är mogna för att ta steget och lära av erfarenheterna.

– Det vi lärt oss från de första satsningarna med peer support är att HR-personalen borde ha varit med mycket tidigare i processen, samt fackliga företrädare på central nivå för att undvika snubbeltrådar, säger Liselott Risö Bergerlind.

Kjell Broström, projektledare för PEER Support-projektet, berättar att NSPH och andra engagerade inom etableringen hoppas kunna bidra till att det bildas ett nationellt råd för peer support. Detta så att de redan vunna erfarenheterna kan komma andra till godo. NSPH i Göteborg kommer dessutom fortsätta vara aktiva i Västra Götalandsregionens satsningar på peer support. Sonny Wåhlstedt, ordförande för NSPHiG och regionsamordnare för PEER Support-projektet, konstaterar att de kommer kunna erbjuda kunskapsstöd till andra regioner som vill satsa på peer support.

– Framtiden för peer support ser ljus ut och intresset är stort, men det är viktigt med ett lokalt engagemang för att garantera en spridning på bred front. Brukarrörelsen spelar en viktig roll för att detta ska ske på ett bra sätt, säger Anki Sandberg, ordförande i NSPH, i en avslutande reflektion över konferensen.