I slutet av januari hölls framtidskonferensen för NSPH:s arvsfondsfinansierade projekt PEER Support. Efter tre år var det dags att knyta ihop säcken och blicka framåt. Nu stämmer vi av med Kjell Broström, som var projektledare.

Kjell Broström. Foto: Caroline Andersson.

Kjell, det har gått en dryg månad sedan framtidskonferensen för peer support. Hur ser du på konferensen nu i efterhand?

– Allting var väldigt positivt. Intresset för konferensen var stort och programmet flöt på bra. Alla våra gästföreläsare, inte minst peer supportrarna, var engagerade och höll intressanta programpunkter. Kort och gott, så var det väldigt lyckat, även om man alltid önskar att man haft mer tid att fördjupa vissa saker.

Vad fick ni för feedback efter konferensen?

– Över lag var responsen bra! Det är tydligt att det finns ett stort intresse att få höra mer från själva peer supportrarna och deras arbete. Många är nyfikna på diskussionen kring arbetsgivare kontra peer supportrar, vad som förväntas, hur det har gått, och så vidare.

– Att få ihop balansen mellan de olika delarna är alltid en utmaning när man skapar ett konferensprogram. Men att involvera peer supportrarna i större utsträckning framöver är något vi tar med oss.

Hur ser intresset för peer support ut i landet just nu?

– Intresset är stort, både bland brukare som själva vill bli peer supportrar men också från personal som är intresserade av att ha en peer supporter till sin arbetsplats. Det finns ett uttalat intresse från flera regioner om att starta upp peer support.

Nu är det nationella projektet slut. Hur fortsätter NSPH sitt arbete med peer support?

– Peer support har vuxit underifrån och kommer fortsätta göra det. Men visst är det frustrerande att myndigheter och beslutfattare är så ängsliga och inte vågar ta initiativ i fler fall. Vi kommer naturligtvis fortsätta driva frågan kring peer support. Skillnaden är bara att vi inte har någon finansiering för det klar just nu, men vi jobbar på det.

Har du några tips till föreningar eller regioner och kommuner som är intresserade av peer support?

– En väg att gå är att kontakta lokala media och få dem att uppmärksamma peer support, för att på så vis skapa både kunskap och kännedom. Om media kan lansera peer support, som ju är något som i grunden kan hjälpa och förbättra den psykiska hälsan, kommer intresset att bli större från alla håll.

– Sedan kan man fortfarande kontakta NSPH för material, tips och vägledning. Då bör man i första hand prata med Sonny Wåhlstedt, som är regionsamordnare för peer support i Sverige.

Fotnot: Här hittar du materialet som finns kring peer support.