Lina Hultqvist

– Det är viktigt med idrott och hälsa i skolan. Det är ett unikt ämne!

Unikt på det sättet att det kan skapa gemenskap och få dig att tänka och fokusera bättre. Idrott och hälsa kan också hjälpa till att ge stöd till en sund kroppsuppfattning hos unga. Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer, lyfter fram flera positiva aspekter av den idrottsverksamhet som ryms inom skolans värld.

Själv hade hon under sin egen skoltid ett lite kluvet förhållande till idrotten, något som du kanske kan känna igen dig i.

– Idrotten kan vara väldigt utlämnande, i dubbel bemärkelse. Först ska du klä av dig inför dina klasskamrater i omklädningsrummet och sedan ska du gå ut och prestera med allt vad det innebär säger Lina.

– Det är det enda ämne i skolan där tävlingsmomentet är så uttalat. De momenten borde varieras mer!

Istället tycker Lina och Sveriges Elevkårer att idrott och hälsa ska gå ut på att individen får stärka sina kunskaper och prova på. Det är viktigt att skolan uppmuntrar elever att idrotta på sin fritid och tidigt ger dem möjligheten att prova på olika aktiviteter under idrottslektionerna. På så sätt kan eleverna hitta den idrott som passar dem. Och här har läraren ett stort ansvar säger Lina.

– Vi behöver öka kvalitén på idrottstimmarna. Som det ser ut nu så är det mest fokus på rörelsedelen. Men idrott och hälsa består av så mycket mer, som till exempel hälsa och friluftsliv. Alla komponenter behövs för att idrotten i skolan ska bli bra för alla elever.

I den bästa av skolvärldar säger Lina så skulle det finnas fler idrottslärare närvarande under varje lektion så att varje elev fick lite mer tid med sin lärare. Skolorna skulle ha moderna omklädningsrum och sporthallar som varken var mögliga, dåligt underhållna eller där det fanns risk för att eleverna skulle skada sig i under lektionerna.

Tillsammans med elevkårerna i Sverige arbetar Sveriges elevkårer för en bättre arbetsmiljö vilket inkluderar omklädningsrummen, som ofta är en anledning till att elever inte vill delta under lektionerna, säger Lina.

– Många elevkårer gör också olika typer av evenemang inom idrott och e-sport som stärker såväl skolandan, konditionen och gemenskapen på skolan.