Den 7 maj är det dags för Visa Vägar 2019. Inför konferensen känner vi Anki Sandberg, ordförande i NSPH, på pulsen.

Läs mer HÄR (och anmäl dig!) om evenemanget

Anki Sandberg, NSPH. Foto: Caroline Andersson.

Hej Anki! Någon kanske undrar – vad är Visa vägar för något?

– Det är en inspirationsdag för den som vill ta del av hur den psykiatriska vården kan förnyas och förbättras med hjälp av erfarenheter från patienter, brukare och anhöriga.

För vem och vilka är konferensen som mest relevant?

– Alla som vill vara med och bidra till bättre vård och stöd för dem som har en psykisk ohälsa. Det är en bred grupp som inkluderar såväl politiker, chefer, medarbetare som engagerade i brukarrörelsens olika organisationer och andra ideella organisationer. Även privatpersoner med stort intresse kan ha glädje av att delta den här dagen.

Vad kan besökarna förvänta sig?

– Exempel på hur verksamheter kan utvecklas och individer återhämta sig från stora påfrestningar. Konferensen avslutas med ett samtal om vad tongivande aktörer anser att man ska göra för att förbättra vård och stöd för dem som berörs av psykisk ohälsa.

Konferensen lyfter fram goda exempel på brukarinflytande. Är det någon programpunkt du vill nämna speciellt?

– De unga medverkande från projektet Växa och Må bra brukar engagera. De har viktiga budskap både till andra unga men också till vuxenvärlden.

I dina ögon – vilka är de största utmaningarna för att skapa en mer brukardelaktig psykiatrisk vård just nu?

– Utmaningen är att förmå beslutsfattarna att förstå vilken viktig kunskapskälla brukaren själv är. Genom att bjuda in oss på ett tidigt stadium och djupet samverka med oss kan vi prestera så mycket bättre resultat.