…projektledare för Åldras och må bra, NSPH’s nya projekt kring äldres psykiska hälsa.

Projektet syftar till att skapa öppenhet, sprida kunskap och öka egenmakt och inflytande för äldre inom vård och omsorg. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Ida Malm, NSPH

Vem är du?
– Bra fråga! Det beror nog lite på vilket sammanhang jag befinner mig i. På jobbet tycker jag om att känna en riktning framåt i det jag gör. Jag är vetgirig och lär mig gärna nytt, samtidigt som jag gärna vill kunna allt på en gång. Nu, som ny på jobbet, försöker jag vila i att jag faktiskt inte kan allting och vill ägna tid åt att lära känna både verksamheten och mina kollegor. Privat gillar jag att sysselsätta mig med olika skapandeaktiviteter. De senaste åren har jag vurmat lite extra för odling och spenderar gärna tid på kolonilotten.

Vad lockade dig till NSPH?
– Psykisk hälsa har länge varit en av mina hjärtefrågor. Att få jobba med någonting som jag verkligen brinner för gjorde att NSPH hade stor dragningskraft på mig.

Vad har du gjort tidigare, som du ser att du har nytta av i projektet Åldras och må bra?
– Både privat och professionellt har jag en ganska brokig bakgrund med både nationella och internationella erfarenheter. Sammantaget tror jag att det har gjort mig både öppen och mottaglig. Jag har också mött mina egna fördomar vid flertalet tillfällen och ifrågasätter dem aktivt när jag får syn på dem. Jag har arbetat med ’människan’ som ledstjärna under de senaste tio åren och har stor erfarenhet av att möta människor i olika (svåra och mindre svåra) situationer. Jag har även med mig erfarenheter från äldreomsorgen som jag tror kan vara till gagn.

Projektet är finansierat av Arvsfonden och löper i tre år. Vad hoppas du att ni ska åstadkomma?
– Mycket! Det är svårt att sammanfatta på några rader, men ett övergripande mål är att projektet ska bidra till en större öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. En vanligt förekommande missuppfattning är att det på något vis hör ihop med ålderdomen att må lite dåligt. Men så är det ju inte! Förutom en större öppenhet och minskade fördomar kring psykisk ohälsa hoppas vi också att projektet ska leda till att fler äldre får rätt stöd – och att vi med projektet alltså kan främja välmående. Vi vill också göra äldre mer delaktiga och stärka deras inflytande i samhället.

Vilka blir dina första steg som projektledare?
– Jag vill inhämta så mycket information som möjligt och är mån om att knyta kontakter med aktörer som vi kan samarbeta med i projektet. Men framför allt vill jag prata med och lyssna till äldre för att höra om deras egna erfarenheter – det kommer att vara avgörande för mig.