Med anledning av regeringens beslut om att även i år öronmärka minst en miljon kronor per region för brukarsamverkan inom ramen för satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa har vi skrivit ett brev till samtliga regiondirektörer i landet om att pengar bör användas effektivare och arbetet bör genomföras och följas upp i samarbete med brukarrörelsen.
Läs det öppna brevet här