NSPH gör en sammanfattning av de senaste tio årens statliga satsning på psykiatrin, en nulägesbeskrivning samt presenterar hur utvecklingsarbetet bör se ut framöver. Den samlade brukarrörelsens erfarenheter och kunskaper måste få större genomslag i samhällets fortsatta utvecklingsarbete.
Läs skrivelsen här