Nu har regeringens nybildade patientråd äntligen kommit igång med sitt arbete med förhoppningen att skapa ett närmare samarbete mellan Socialdepartementet och patentorganisationer kring hur vården kan förbättras. I rådet finns representanter från 11 utvalda patientorganisationer, varav Conny Allaskog från NSPH är en av dem.

 

Conny Allaskog

Hur känns det att vara utvald att få sitta med i det nybildade patientrådet?

-Det känns både hedrande och spännande, och också som en bra möjlighet för oss inom NSPH att lyfta frågorna ur ett patientperspektiv. Socialministern Lena Hallengren har lyft fram vikten av att skapa mer personcentrerad vård där den enskilda patienten får mer makt. Genom rådet kan vi i patientorganisationerna få tillfälle att lyfta hur vi tror att detta ska göras utifrån brukarnas önskemål och erfarenheter.

Hur var det första mötet?

-Det första mötet kändes positivt och gav en känsla av att Socialdepartementet har en önskan att lyssna in våra åsikter kring frågorna, samtidigt som det ger oss en “direktkanal” in till departementet. Jag fick möjlighet att ta upp hur inflytandearbetet utvecklats inom psykisk hälsa-området och hur vi idag börjar ta fram och använda metoder som samlar in patientupplevelser för att kunna genomföra förbättringar på såväl verksamhets- som systemnivå.

Vilka frågor vill du försöka lyfta?

-De frågor som är viktiga ur ett NSPH-perspektiv, det vill säga frågor kring ett ökat inflytande och delaktighet för brukare och patienter, en bättre vård för våra grupper och olika sätt som ett patientperspektiv kan bidra till en utveckling på vårt område.