När NSPH:s arvsfondsprojekt Åldras och må bra i förra veckan arrangerade två fullsatta seminarier i Eskilstuna var det startpunkten för vad projektet hoppas vara en aktiv period.
– Vi vill synas mer och på fler ställen och planerar flera aktiviteter för våren, säger Ida Malm, som är projektledare.

Nästan ett halvår har gått sedan projektstarten. Målet med NSPH:s projekt Åldras och må bra är att rikta strålkastarljuset mot psykisk ohälsa hos äldre personer. Syftet är att skapa större öppenhet och kunskap kring ett område som ofta förbises eller inte uppmärksammas. Projektet vill även förbättra kvalitén och öka tryggheten i vårdmötet – både för äldre personer själva, men också för den personal som möter äldre personer.
– Det har varit ett intensivt men roligt första halvår, säger Ida Malm, projektledare för Åldras och må bra. När hon ska sammanfatta den första perioden konstaterar hon att mycket tid och energi har ägnats åt att knyta kontakter med olika aktörer – och att i princip alla är rörande överens om att ämnet kräver diskussion och åtgärder.

– Det räcker med att titta på den demografiska utvecklingen för att förstå att vård och omsorg av äldre personer i största allmänhet kommer att behöva utvecklas, i takt med att den äldre befolkningen växer, och att allt fler också lever längre som äldre, säger Ida Malm.

De föreläsningar som genomfördes på ABF i Eskilstuna var de första öppna arrangemang som projektet genomfört. Under en eftermiddag föreläste Hjärnkolls seniorambassadör Elisabeth Arborelius om sin livslånga kamp mot depressioner. Därefter berättade Omvårdnadsinstitutets Susanne Rolfner Suvanto om hur man kan förebygga psykisk ohälsa hos äldre, samt om utmaningarna som omgärdar området.

Ida Malm, projektledare. Foto: Lisa Ringström

En utmaning, menar NSPH, är att det finns stor okunskap om äldres psykiska hälsa och ohälsa. Inte bara hos äldre personer själva, utan i hela samhället – även bland vård- och omsorgspersonal. Många gånger uppmärksammas inte symtom på psykisk ohälsa på rätt sätt, utan ses som något naturligt.
– Psykisk ohälsa är INTE en naturlig del av åldrandet. Det är oerhört viktigt att påpeka, säger Ida Malm med eftertryck.

– Psykisk ohälsa behöver identifieras som sådan för att rätt behandling ska kunna erbjudas.

Aktiviteterna för projektet genomförs i Sörmlands län. Intresset är stort, både i regionen och i resten av Sverige. Ida Malm tror och hoppas att föreläsningar som de i Eskilstuna är ett effektivt sätt att både nå ut med projektet, men också att skapa större öppenhet och medvetenhet kring psykisk ohälsa hos äldre personer:
– Den personliga berättelsen har en särskild bärkraft och föder hos de allra flesta både tankar och känslor. Hos många vi pratat med tycks ett avstånd finnas till både begreppsvärlden och till att ”på riktigt” prata om sitt mående. Det kan föreläsningar hjälpa till att minska.

– Vi hoppas naturligtvis att många får upp ögonen för vårt projekt, och kanske vill medverka i studiecirklar och samtalsgrupper, eftersom dessa stärker människor och kanske även deras vilja och möjlighet att själva vara med och påverka, avslutar Ida Malm.

Följ gärna projektet på Facebook:
www.facebook.com/aldrasochmabra

Är du nyfiken på mer information – eller vill du delta i en samtalsgrupp eller studiecirkel i Sörmland? Mejla aldras@nsph.se för vidare kontakt.