Samverkan, dynamiska nätverk och kunskap om NPF togs upp som viktiga framgångsfaktorer för att skapa ett förbättrat anhörigstöd kring familjer där det förekommer psykiska ohälsa. Ekerö kommuns spetssatsning Anhöriglänken förmedlar kontakt med 50 verksamheter, allt för att anhöriga lättare ska hitta rätt.

Inspirationsdagen kring anhörigstöd blev en känslosam dag, med personliga berättelser om hur livet som anhörig kan se ut.  Anna Bergfors, förälder och anhörig, läste egna dikter. Leneh hade tagit med sig gitarren och sjöng sina finstämda sånger skriva utifrån egna erfarenheter av att vara anhörig.

-Anhöriga till personer med psykisk ohälsa upplever alltför ofta att de behöver jaga efter hjälp för egen del. Och många av dem vet inte om att de har rätt att få stöd av en anhörigkonsulent via kommunen, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH, i ett öppningsanförande på NSPH:s stora inspirationskonferens för bättre anhörigstöd.

Engagerade i Anhöriglänken: Pia Nilsson, anhörigkonsulent Ekerö kommun, Hjördis Söderberg, chefssjuksköterska på Ekerö vårdcentral samt Agneta Hellne, Intresseföreningen för schizofreni, IFS.

Konferensen tog upp konkreta exempel på hur anhörigstödet kan byggas ut, där den röda tråden är samverkan. Pia Nilsson, anhörigkonsulent inom Ekerö kommun, berättade om kommunens arbete med att bygga upp Anhöriglänken, en unik kontaktpunkt dit anhöriga kan vända sig oavsett vad de undrar över eller behöver hjälp med.

-Vi insåg att det anhöriga främst behöver är att komma i kontakt med rätt verksamhet. Vi har därför byggt upp ett nätverk av kontakter med alla tänkbara instanser som anhöriga kan behöva komma i kontakt med. Vi ser sedan till att rätt instans kontaktar den anhöriga som ska slippa ringa runt, säger Pia Nilsson.

I nätverket ingår närmare 50 verksamheter, bland annat LSS, vårdcentraler, rehab, socialpsykiatrin, diakoner och frivilligorganisationer. I ett första steg skapade man ett nätverk rörande äldre/demens, vilket nu har kompletterats med ytterligare en anhöriglänk som fokuserar på funktionsnedsättning/missbruk.

Mikael Nylander, anhörigkonsulent inom Danderyds kommun, berättade i sin tur om samarbetet inom nätverket Anhörigstöd i Stockholms län, där kommuner går samman kring anhörigstöd på olika sätt. Där kan de som arbetar med anhörigfrågor dela erfarenheter, identifiera viktiga frågor och även försöka påverka beslutsfattare.

-Det finns mycket att vinna på att gå samman och hjälpas åt kring kompetens, utbud och resurser. En del diagnoser är ganska smala, så det finns inte så många berörda anhöriga i varje kommun. Genom att flera kommuner går samman så bli det lättare för dessa anhöriga att träffa andra i samma situation, säger Mikael Nylander.

Elisabeth Gunnars. Riksförbundet Attention

Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet som Riksförbundet Attention driver, pratade om behovet av att anhörigstödet förbättras utifrån hur det är att vara anhörig med egen funktionsnedsättning.

-Många anhöriga drar sig för att söka hjälp, då de är rädda för att bli utdömda som förälder om de uppger att de har en egen diagnos. Kunskap om NPF är avgörande för att de ska kunna få rätt hjälp, säger Elisabeth Gunnars.