Bristande sjukförsäkringssystem, nedläggningen av Hjälplinjen och reformering av missbruksvården var uppe till diskussion när de ideella organisationerna mötte socialminister Lena Hallengren.

Den 16 januari träffade socialminister Lena Hallengren en rad företrädare från ideella organisationer inom psykisk hälsa-området, inklusive Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.  Under mötet togs många viktiga frågor upp och det blev ett engagerat rundabordssamtal utifrån de ideella rörelsernas perspektiv.

Inger Händestam, SPES, Inger Blennow, Sveriges Fontänhus, Johanna Nordin, Mind, socialminister Lena Hallengren (s), Anki Sandberg, ordförande för NSPH och Barbro Ronsten, RSMH

-Det kändes bra att vi kunde skapa en så bra dialog med våra organisationers erfarenheter som utgångspunkt. Lena Hallengren kändes genuint intresserad av att åstadkomma förbättringar på detta område. Hon framhöll också flera gånger vilket omfattande samhällsproblem psykisk ohälsa är och att samverkan måste förbättras. Ingen aktör sitter ensam inne på lösningarna, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH.

Anki Sandberg konstaterar att ministern delar vår oro över att sjukförsäkringssystemet inte är anpassat efter de som behöver stöd under väldigt lång tid, och Lena Hallengren vill se vad som kan göras för att förändra detta. Hon ställde sig vidare frågande till nedläggningen av Hjälplinjen (ett beslut taget av regionerna som finansierat satsningen) och fick höra från Spes och Mind som idag driver ideellt finansierade stödlinjer att trycket på dessa är mycket hårt. Det kommer rimligen öka ännu mer nu när Hjälplinjen sedan den 1 januari 2020 inte längre kan ta emot några samtal från personer som behöver akut stöd på grund av psykisk ohälsa.

Lena Hallengren berättade också att regeringen förbereder en utredning om förändrat huvudmannaskap för missbruksvården, vilket ligger i linje med vad NSPH framfört.