PROJEKTLEDARE SÖKES – SISTA ANMÄLNINGSDAG 20 FEBRUARI

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) söker en projektledare för ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt. Det övergripande målet för projektet är att öka patientens delaktighet och inflytande i den rättspsykiatriska vården.

Syftet är att förbättra patienternas hälsa och egenmakt, minska gruppens stigmatisering i samhället och ge dem större möjligheter att skapa en meningsfull tillvaro både under och efter vårdtidens slut.

I tjänsten ingår att samverka med målgruppen (patienter som vårdas och har vårdats i rättspsykiatrin), med personal och chefer på olika rättspsykiatriska kliniker i landet och därtill att engagera lokala patient-, brukar och anhörigföreningar på dessa orter att delta i olika aktiviteter.

Projektledaren ska leda projektet och tillsammans med övriga medarbetare utforma och samordna utbildningsinsatser, planera och följa upp aktiviteter, ta fram informations- och utbildningsmaterial och genomföra möten och konferenser.

Tjänsten är på heltid och är en projektanställning på tre år som finansieras av medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska bemannas med tre tjänster.

Arbetet är förlagt till NSPH:s kansli i Johanneshov, men alla projektmedarbetare förväntas kunna resa och bedriva arbetet på olika platser i landet. Tillträde sker efter överenskommelse.

 

Den person vi söker ska:

  • ha erfarenhet av och goda rekommendationer inom projektledning och samordning
  • vara kommunikativ och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
  • ha ett genuint intresse för psykisk hälsa-frågor och antistigma-arbete
  • vara en van dataanvändare med genuina kunskaper i Officepaketet
  • vara drivande, kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra
  • högskoleutbildning inom något eller flera relevanta områden (t.ex. vård, omsorg, pedagogik, juridik)

 

Vi ser det som extra meriterande om du har:

  • erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin i allmänhet eller rättspsykiatrin i synnerhet
  • erfarenhet av utvecklingsarbete i gränssnittet mellan ideell sektor och myndigheter

Din ansökan med CV vill vi ha per e-post till info@nsph.se senast den 20 februari. Ytterligare information kan lämnas av Verksamhetschef Maria Kindefält Trygg, maria.trygg@hjarnkoll.se

LADDA NER ANNONSEN SOM PDF

NSPH är en samarbetsorganisation för 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare, och anhöriga som en oumbärlig resurs för utvecklingsarbetet inom vård, stöd och behandling. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Läs mer om projektet här