Hej Ida Malm, projektledare för Åldras och må bra, som kommer delta i NPF-Forum* den 23 april.

 

Ida Malm, Åldras och må bra

Vad är NPF-forum?

-NPF-forum är Sveriges viktigaste mötesplats kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det anordnats vart annat år av Riksförbundet Attention. NPF-forum riktas till yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Temat för 2020 är “Från vaggan till graven”, om att leva ett helt liv med NPF.

Vad kommer du ta upp under seminariet? 

-Jag kommer att utgå ifrån det mer övergripande temat psykisk ohälsa hos äldre personer. Det finns samhälleliga tendenser att somatisera äldre personer: ”När vi blir äldre blir vi kropp”. Men psykisk hälsa inte har någon ålder, samtidigt som det INTE hör till ett normalt åldrande att må psykiskt dåligt.

Neuropsykiatri och äldre personer är ett hittills förhållandevis outforskat område, men uppskattningsvis 3-4 procent i åldersgruppen 65+ beräknas uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos. Kunskapsluckorna är många, vilket leder till att personer med den här problematiken inte får rätt stöd/vård, vilket i sin tur kan leda till ett onödigt lidande. Symtom inom det neuropsykiatriska området misstolkas i vården ofta för demenssymtom. Många äldre är inte heller medvetna om sin problematik och riskerar problem vid pensionering och när de förlorar en partner och blir ensamma (vilket leder till förlust av struktur).

Vilka andra medverkar?

Gunilla Stieng och Inger Johansson

-För att ge ”kött och blod” till min programpunkt kommer jag att ha med mig två seniorambassadörer från Riksförbundet Hjärnkoll. Inger Johansson diagnosticerades vid 51 års med den neuropsykiatriska diagnosen Aspergers syndrom och Gunilla Stieng fick en ADHD-diagnos år 2005, vid 46 års ålder, i samband med att ett av hennes barn skulle genomgå en utredning på BUP. I ett samtal med Inger och Gunilla kommer jag att lyfta vad en neuropsykiatrisk diagnos kan innebära i kontakten med exempelvis vården och i relation till åldrande.

Vad hoppas du att lyssnarna ska få med sig efter dagen?

-Min förhoppning är att lyssnarna kommer att få upp ögonen för målgruppen ”äldre” med avseende på psykisk hälsa och kanske börja reflektera kring hur samhället ser på personer som har passerat 65-årsgränsen. Och naturligtvis hoppas jag att Ingers och Gunillas berättelser kommer att ge viktiga insikter och en förståelse för livsloppsperspektivet och neuropsykiatri.

* Evenemanget/mötet kommer genomföras i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vid den aktuella tidpunkten med avseende på utbrottet av covid-19. Vi följer utvecklingen löpande och återkommer med information när nya besked ges om hur det ska arrangeras.

 

MER OM NPF-forum:

DATUM: 23–24 april 2020

PLATS: Clarion Skanstull, Stockholm

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma, anhöriga och personer med egna psykiatriska funktionsnedsättningar

MISSA INTE: NSPH:s seminarium om äldre och psykisk (o)hälsa torsdagen den 23 april 13.50-14.30

LÄS MER HÄR