Riksförbundet Attention senarelägger NPF-forum 2020 med anledning av den höga risken för spridning av coronaviruset.

“Mot bakgrund av det rådande läget av mycket hög risk för spridning av coronaviruset tvingas vi lägga om planerna för NPF-forum 2020. Vi på Riksförbundet Attention följer noga liksom ni alla utvecklingen och de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Sammantaget gör dessa att det känns omöjligt att genomföra forumet som det var tänkt, även om något generellt förbud för möten under 500 ännu inte fattats. Vi undersöker nu alternativa lösningar, men har inga svar på hur och när.

Det är med stor sorg vi har fattat detta beslut då efterfrågan och uppskattningen av forumet har varit rekordstort. Vi har tillsammans med utställare, medverkande och partners lyckats skapa ett mycket bra program. Vi hoppas och planerar för att kunna genomföra forumet, längre fram. Hur och på vilket sätt beror på flera saker, som vi själva just nu inte råder över.

Vi återkommer snart med mer information och hoppas på er förståelse!” skriver de i ett meddelande i NPF-forums Facebook evenemang.

Läs mer på Riksförbundet Attentions Hemsida och facebook-sida.