Föreningslivet spelar en viktig roll i vårt land och har djupa rötter i den svenska folksjälen. Det omfattar såväl stad som landsbygd, berör alla åldersgrupper och spänner över i stort sett alla livsområden och intressen. Vårt gemensamma engagemang i de ideella föreningarna utgör ett socialt kitt som kan göra stor skillnad för den enskilde men som också ökar sammanhållningen och tryggheten för samhället i stort.

När föreningslivet fungerar som bäst erbjuder det dessutom en gemenskap som är dokumenterat bra för hälsan. När kriser uppstår blir detta tydligare än någonsin. Det som pågår nu prövar allas vår förmåga att hantera hinder och restriktioner som skapar social isolering. Vi i föreningslivet berövas ett av våra mest använda och uppskattade verktyg: det mänskliga mötet. Helt plötsligt kan vi inte samlas i stora eller små konstellationer, som vi brukar.

De ideella föreningarna behövs nu mer än någonsin

Digitala arbetsformer, som vi tidigare betraktat som något som borde prövas men inte fullt ut bejakat, blir plötsligt ett måste. De ideella föreningarna behövs nu mer än någonsin – därför tvingas vi hitta nya sätt att upprätthålla kontakten med varandra och driva på i viktiga samhällsfrågor. Nu finns kanske chansen att vända det som vi tidigare uppfattat som ett potentiellt problem – att människor använder allt mer tid till sociala medier och mindre till traditionella föreningsmöten – till vår fördel?

Redan nu står det klart att mycket ställs på ända och många kommer att drabbas av sjukdom och stora förluster. Liv hotas, företag går omkull och jobb försvinner. Planerade vård- och stödinsatser skjuts upp. Resor vi skulle ha gjort ställs in. Ingen av oss vet vad det här riktigt ska sluta.

De som leder vårt land genom denna kris lyfter nu fram vikten av vad vi gör för varandra när vardagens rutiner kastas om och inget är som vanligt. Statsministern nämner särskilt alla de civilorganisationer som tar ett jättestort ansvar och visar solidaritet med sina medmänniskor: ”Det kanske är i sådana här stunder som den kraften växer fram i ett samhälle och förhoppningsvis har vi med oss det ännu starkare när vi kommer över det här.”

Anki Sandberg, NSPH

Sverige har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Det ideella engagemanget är stort, mer än hälften av oss är med i föreningar som utför ideellt arbete. NSPH och dess medlemsorganisationer är en del av denna rörelse. Brukarrörelsen utgör en stor och viktig samhällsresurs – i synnerhet nu när vi i Sverige behöver samla extra kraft och finna nya vägar att bry oss om varandra. Vi är en del av lösningen för att hålla ihop samhället och minska otryggheten och bryta isoleringen i denna turbulenta tid.

Nu och ett bra tag framåt kommer vi att behöva varandra mer än någonsin. Så håll kontakten med alla som du bryr dig om och som du är viktig för. Det mår både du själv, andra och vårt samhälle bra av!

Anki Sandberg, ordförande för NSPH