Positiva förslag om idéburna aktörer i välfärden
Utredningen föreslår att det ska bli enklare för idéburna aktörer att verka i den offentligt finansierade välfärden. NSPH har i vårt svar framfört att detta är bra för att kunna dra nytta av den kompetens och de erfarenheter som finns hos idéburna aktörer som vår egen rörelse. NSPH ser också positivt på att utredningen tagit fram en vägledning för hur överenskommelser med idéburna aktörer kan gå till, liksom att det är nödvändigt med informationsinsatser till det offentliga för att utredningens tankar ska bli verklighet.
Läs hela remissen här