Sjukförsäkringsförslag kan ge utökad plats för rehabilitering
Sjukförsäkringsutredningen vill underlätta rehabiliteringen, så att fler sjuka ges tid att återgå i arbete. Reglerna har hittills inte tagit hänsyn till psykiska sjukdomars oregelbundna förlopp. Problemen har förstärkts av att personer med psykisk ohälsa ofta har sämre somatisk hälsa än andra. NSPH anser att förslaget kunnat utvidga rehabiliteringsmöjligheterna än mer, men det är en god bit på väg. Vi menar också att arbetslivsinriktad rehabilitering även kan innehålla verktyg som utvecklats av brukarrörelsen, tex inom området självstigma.
Läs hela remissen här