NSPH framför här synpunkter på tilläggsuppdraget att utveckla en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa inom ramen för den pågående utredningen ”Samlad utveckling för god och nära vård”.

Uppdraget har många aspekter som är viktiga utifrån vårt intressepolitiska arbete, och NSPH tar upp en rad punkter på hur den nya förslagna vårdformen kan bli mer tillgänglig och utformad från ett brukarperspektiv.
Läs skrivelsen här