NSPH har yttrat sig rörande den pågående utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04

Många inom NSPH:s medlemsförbund med psykisk ohälsa/sjukdom uppbär aktivitets- eller sjukersättning. Vi menar att om dessa personer orkar och vill engagera sig exempelvis i en förening, bör detta betraktas som rehabilitering och inte jämföras med ett vanligt arbete. Då psykisk ohälsa/ sjukdom innebär ofta både långdragna och oregelbundna förlopp menar NSPH att det är viktigt att man får arbetsträna eller engagera sig ideellt utifrån denna varierande förmåga.

I yttrandet föreslår NSPH även förändringar i reglerna för den som önskar studera. Bland annat bör den som har aktivitetsersättning kunna få en längre prövotid för studier än de sex månader som för närvarande är aktuellt. Motsvarande regler bör gälla för den med sjukersättning.

Läs hela vårt yttrande här