NSPH deltar i ett webbsänt seminarium 23/11 om hur vår psykiska hälsa påverkas av den pågående pandemin. Ordförande Anki Sandberg deltar i panelsamtalet om vad vi kan göra för att hindra en ytterligare försämring av den psykiska hälsan i samhället. Arrangörer är 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Fonden för Psykisk Hälsa.

se seminariet i efterhand hand här

Anki Sandberg
Fotograf: Caroline Andersson

– Covid-krisen har skakat om många människors vardag. I spåren av ökad arbetslöshet, restriktioner för socialt umgänge samt inställda vård- och stödinsatser ökar den psykiska ohälsan. Resurser måste sättas in för att motverka detta, säger NSPH:s ordförande Anki Sandberg, ordförande för NSPH, som deltar i ett panelsamtal under det webbsända seminariet.

 Underlag kring vad vi vet idag om hur vår psykiska hälsa påverkas av pandemirestriktionerna kommer presenteras under seminariet. Utifrån detta diskuteras sedan vad vi ytterligare kan göra för att förhindra att den psykiska hälsan försämras i samhället – i synnerhet som detta redan innan pandemin var ett stort folkhälsoproblem.

Panelen kommer ta upp frågor som:
Vilka åtgärder behövs i samhället för att stärka den psykiska hälsan och bekämpa depression? Hur undviker vi att självmord inte ska öka till följd av pandemin?

 

Medverkar gör:
  • socialminister Lena Hallengren,
  • Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten
  • Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero
  • Anki Sandberg, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa samt ledamot i styrelsen för Fonden för Psykisk hälsa

Webinariet modereras av Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Martin Schalling, professor vid Karolinska Institutet och ordförande Fonden för Psykisk Hälsa.

Livechat med deltagarna i fokus
Under kvällens sändning svarar överläkare Maria Larsson, ordförande i programutskottet i Fonden för Psykisk Hälsa, på deltagarnas frågor. Chatten är öppen till 20.00.

För mer information besök 1,6-miljonerklubbens hemsida.