Under hösten har vi i projektet Inflytande i rättspsykiatrin genomfört fokusgrupper där vi har fått förmånen att lyssna till och samtala med före detta patienter inom rättspsykiatrin samt anhöriga. Sammanlagt har 37 personer deltagit på sju olika orter runt om i landet.

Deras erfarenheter lägger nu grunden för vårt fortsatta arbete och i början på nästa år är det dags för nästa fas. Vårt projekt ska på sikt inspirera patienter i rättspsykiatrin att bli mer delaktiga både i sin egen vård och i utveckling av vården.

Har du vårdats inom rättspsykiatrin och vill du delta i – eller leda – en studiecirkel?

Under vårterminen 2021 kommer vi att starta studiecirklar, workshops och andra aktiviteter tillsammans med de lokala brukarorganisationerna på de orter där våra samarbetskliniker finns: Stockholm, Örebro, Katrineholm, Vadstena, Växjö och Säter. Inledningsvis, efter nyår, vill vi sätta igång pilot-studiecirklar i studiematerialet “Din egenmakt” på våra sex orter för personer som varit patienter i rättspsykiatrin. Vi söker nu därför framför allt deltagare men även personer i målgruppen som på sikt skulle vilja leda egna cirklar.

I projektet får vi möjlighet att jobba för att förbättra situationen för en patientgrupp som är väldigt osynlig inom vården idag. Dessutom får vi pröva hela vår verktygslåda med studiecirklar, patientforum och brukarrevisioner i en sammanhängande process.

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling

Vi vill, tillsammans med våra samarbetskliniker, arbeta för att:

  • öka rättspsykiatrins möjligheter att planera vården tillsammans med patienterna
  • göra vården mer meningsfull och med bättre resultat
  • förbättra förutsättningarna för en bra dialog med hemkommunen och den vanliga psykiatrin, vilket främjar övergången till en trygg och hållbar tillvaro utanför murarna för patienten och dess anhöriga.

 

Vill du delta i eller leda en studiecirkel? Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta gärna oss:

Inflytande i rättspsykiatrin

Connie don Marco (processledare).
E-post: connie.donmarco@nsph.se. Telefon: 079-065 37 31.

Emelie Lundin (projektledare).
E-post: emelie.lundin@nsph.se. Telefon: 076-698 63 45.

Läs mer: www.nsph.se/rattspsykiatri
Följ oss på Facebook: @inflytandeirattspsykiatrin