Välkommen till en digital pressträff om nytt samarbete kring rättspsykiatrin i Växjö

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin startar nu ett unikt samarbete med den
lokala brukarrörelsen, folkbildningen och den rättspsykiatriska vården i Växjö och Region
Kronoberg.

Erfarenheter från landets olika rättspsykiatriska kliniker visar att många
patienter och deras anhöriga upplever bristande bemötande, avsaknad av en meningsfull vardag under vårdtiden, oro för övermedicinering samt omgivningens stigmatisering och fördomar. Det vill vi tillsammans ändra på!

Välkommen till en digital pressträff måndagen den 8 mars 2021 kl. 15.00, så berättar vi mer!
Inbjudan som pdf

Medverkar gör Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, föreningen Attention Kronoberg  och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg tillsammans med NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin.

Vänligen se mer information i bifogad pressinbjudan.

Se även vår rapport om patienters och anhörigas erfarenheter av den rättspsykiatriska vården.

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss:
Elna Lassbo (kommunikatör Inflytande i rättspsykiatrin),
elna.lassbo@nsph.se, 079-062 56 79.

Emelie Lundin (projektledare Inflytande i rättspsykiatrin),
emelie.lundin@nsph.se, 076-698 63 45.

Om projektet:
Inflytande i rättspsykiatrin drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och
finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Läs mer: nsph.se/rattspsykiatri